อุทิศตัวเพื่อประชาชน !!! "ทัพเรือ" จัดตั้งรพ.สนามบนเรือหลวงอ่างทอง หนุน "กองทัพไทย" ฝึกความพร้อมบรรเทาทุกข์ปชช.จากภัยพิบัติ !

วันที่ 21 มิ.ย. 2560 บนเฟซบุ๊ก Wassana Nanuam ได้เผยแพร่ข่าวจากกองทัพเรือที่ได้ร่วมมือกับกองทัพบกในการฝึกให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ

ทัพเรือ จัดตั้ง "โรงพยาบาลสนาม"บนเรือหลวงอ่างทอง ร่วมฝึก HADR 60 กับ ทัพไทย พร้อมรับมือ หากเกิดพายุใหญ่
กรมแพทย์ทหารเรือ จัดตั้งโรงพยาบาลสนามบนเรือหลวงอ่างทอง ในเตรียมการฝึกการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ การฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี 2560

สำหรับการฝึกการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติฯ 19 - 23 มิถุนายน 2560 เพื่อบูรณาการการฝึกร่วมระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และหน่วยงานฝ่ายพลเรือน

โดยกำหนดสถานการณ์ให้เกิดพายุครั้งใหญ่พัดถล่มพื้นที่ทะเลภาคตะวันออก ความรุนแรงระดับ 4 นายกรัฐมนตรีจึงได้อนุมัติให้ตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัย (ส่วนหน้า) ขึ้นในพื้นที่ และมีส่วนงานของกองทัพเข้าร่วมให้การช่วยเหลือบรรเทาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอย่างบูรณาการร่วมกับจังหวัดระยอง

โดยมีศูนย์พักพิงสำหรับผู้ประสบภัย มีการฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอาคารถล่ม จากกระแสน้ำเชี่ยวกราก น้ำท่วมฉับพลัน สารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรมรั่วไหล การนำส่งผู้ได้รับบาดเจ็บไปสู่โรงพยาบาล การค้นหาผู้ประสบภัยภายใต้สิ่งปรักหักพังด้วยช้างและสุนัขดมกลิ่น การช่วยเหลือเรือประสบภัยในทะเลด้วยเรือหลวงอ่างทอง และเฮลิคอปเตอร์จากกองทัพอากาศ


การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ ในส่วนของกองทัพเรือจะใช้หลักการ "From The Sea"คือการให้ความช่วยเหลือจากทะเลขึ้นสู่ฝั่ง โดยจะทำการสถาปนาเรือหลวงอ่างทองเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ เพื่อการบัญชาการ วางแผน และสั่งการในการแก้ปัญหาในพื้นที่ภัยพิบัติบนบก โดยการจัดตั้งฐานส่งกำลังบำรุงส่วนหน้าในพื้นที่ภัยพิบัติ เพื่อเป็นพื้นที่รวบรวม ผู้ป่วยเพื่อการส่งกลับสายแพทย์ ฐานสื่อสาร ศูนย์ผู้ประสบภัยส่วนหน้า ในพื้นที่ภัยพิบัติ ฐานรับ-ส่งเฮลิคอปเตอร์ การลำเลียงกำลังพล สิ่งของ ยุทโธปกรณ์ขึ้นฝั่ง การวิเคราะห์ความเสียหายพื้นที่ของทีม NAST (Navy Assessment Team) ประกอบด้วยชุดผู้เชี่ยวชาญการประเมิน/เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนในการค้นหาช่วยชีวิต การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์วิกฤตการณ์จัดตั้งศูนย์ประสานการปฏิบัติในพื้นที่ภัยพิบัติ

โดยขีดความสามารถในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามบนเรือ การส่งกลับสายแพทย์ (MEDVAC, CASVAC) การควบคุมโรคระบาดบนเรือ และบนบกในพื้นที่ปฏิบัติการ ช่วยเหลือผู้ประสบภาวะวิกฤตสุขภาพจิต และการบริการทางการแพทย์อื่นๆที่เกี่ยวกับภารกิจ HA/DR

ในส่วนกำลังของนาวิกโยธินจะเป็นขีดความสามารถการค้นหาและช่วยชีวิตบนบก (USAR) การอพยพประชาชนจากเกาะขึ้นสู่เรือ (HA/DR NEO) การรักษาความปลอดภัย (Force Protection) และการบริหารงานในศูนย์ประสานการปฏิบัติในพื้นที่ภัยพิบัติ

 

 

ขอบคุณ เฟซบุ๊ก Wassana Nanuam


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
สินีนุช บรรเจิดธนากุล


HASTAG : กองทัพไทย  วาสนา นาน่วม  กองทัพเรือ 

ติดตามข่าวอื่นๆ