มาแล้วครับ!!! "เหวง"อวดทัศนะ ยกกฎหมายซัด"พลเอกประยุทธ์" จะปฏิรูปประเทศต้องไม่มีรัฐประหารอีกต่อไป จี้ตามล่าผู้สั่งสังหารคนเสื้อแดงสองมือเปล่า

วันที่ 17 มิ.ย. 60 นพ.เหวง โตจิราการ แกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก "นพ.เหวง โตจิราการ" โดยมีเนื้อหาและใจความ เกี่ยวกับเรื่องที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา” เมื่อคืนวันที่ 16 มิถุนายน ว่า

เห็นคำถาม ห้าสิบข้อของนรม.แล้ว
ประจักษ์ในความตั้งใจจริงของนรม.
ก็เลยจะร่วมขอเสนอข้อคิดเห็นในภาพรวม โดยไม่แยกตอบเป็นข้อๆ จนครบห้าสิบข้อตามที่นรม.ตั้งโจทย์ไว้
“จะปฏิรูปประเทศในปัจจุบันอย่างไร”
การปฏิรูปประเทศที่จะทำให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้าทัดเทียมสามารถแข่งขันกับนานาอารยประเทศ เป็นประเทศที่ “มั่นคง มั่งคั่งและพัฒนา”
ประชาชนมีสถานะทางเศรษฐกิจแข็งแรงยั่งยืนได้นั้น
1.ต้องทำให้การรัฐประหารเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไป
1.1.“การรัฐประหารที่ไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ จะต้องได้รับการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด”ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฏหมายอาญามาตรา113
(มาตรา 113 ผู้ใดใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย เพื่อ
(1) ล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ
(2) ล้มล้างอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร หรืออำนาจตุลาการแห่งรัฐธรรมนูญหรือให้ใช้อำนาจดังกล่าวแล้วไม่ได้ หรือ
(3) แบ่งแยกราชอาณาจักรหรือยึดอำนาจปกครองในส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งราชอาณาจักร 
ผู้นั้นกระทำความผิดฐานเป็นกบฏ ต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิต)
1.2.โครงสร้างและสายการบังคับบัญชาการของกองทัพ “ต้องไม่เปิดช่องให้มีการใช้กำลังของกองทัพเข้ามาดำเนินการกับความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศไม่ว่ากรณีใด”
กองทัพต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและอยู่ในการบังคับบัญชาการของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน มีหน้าที่พิทักษ์รักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักษาเอกราชอธิปไตยของประเทศชาติ เท่านั้น (ไม่มีหน้าที่รัฐประหาร)
2.กระบวนการทางยุติธรรมทั้งหลายต้องเคารพและเคร่งครัดในหลัก “นิติรัฐ นิติธรรม” “ต้องไม่เลือกปฏิบัติ” “ต้องไม่มีสองมาตรฐาน”
2.1.ผู้สั่งการในการสังหารประชาชนสองมือเปล่าในเหตุการณ์ เมษา-พฤษภา 53 ต้องได้รับการดำเนินการตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด
2.2. “ต้องห้ามใช้กำลังทหารในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชนภายในประเทศไม่ว่ากรณีใด”
เช่นที่ได้วางรากฐานไว้แล้วในสมัยรัฐบาลอานันท์ ปันยารชุน 
ผู้ละเมิดต้องได้รับโทษตามกฎหมาย และไม่อาจจะคุ้มครองตนเองโดยออก “นิรโทษกรรมให้ตนเอง”
ทั้งหมดนี้เสนอให้ประชาชนทั้งประเทศร่วมพิจารณาว่าจะเห็นด้วยหรือไม่อย่างไร

 

 


Cr.นพ.เหวง โตจิราการ


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
จิรศักดิ์ ทิตตยานนท์


HASTAG : เหวง  นายก 

ติดตามข่าวอื่นๆ