มูลนิธิSCG - ผนึกพลังจิตอาสาสร้างอาคารเรียนหลังที่ 37 เพื่อน้อง เพื่ออนาคต โดยนำนวัตกรรมต่างๆ มาประยุกต์ในการออกแบบ (คลิป)

 

มูลนิธิเอสซีจี องค์กรสาธารณกุศลที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเน้นที่เด็กและเยาวชน ได้ดำเนินโครงการค่ายอาสา โดยมูลนิธิเอสซีจี ร่วมกับชมรมอาสาพัฒนาเอสซีจีอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่าสามทศวรรษ ด้วยความตั้งใจที่จะปลูกฝังให้พนักงานเอสซีจีมีจิตอาสา ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ รวมถึงมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและตอบแทนสิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคมจนกลายเป็น DNA ของคนเอสซีจีทุกคน จวบจนวันนี้พนักงานเอสซีจียังคงเสียสละวันหยุดพักผ่อนประจำปีเพื่อเป็นอาสาสมัครร่วมเดินทางกับมูลนิธิเอสซีจีไปก่อสร้างอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารที่ขาดแคลนอาคารเรียน นับเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน ด้วยการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิเอสซีจีและความร่วมมืออันดีจากบริษัทในเครือเอสซีจีในการสนับสนุนวัสดุก่อสร้าง

 

เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้เด็กๆ ได้มีสถานที่เรียนรู้ที่พอเพียงมากยิ่งขึ้น ในปี 2560 มูลนิธิฯ จึงได้ออกค่ายอาสาก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ 37 ณ โรงเรียนวัดตาขัน ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โรงเรียนขนาดกลาง ที่เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษา มีจำนวนนักเรียนชายหญิงรวม 158 คน แต่มีอาคารเรียนเพียง 2 หลัง หลังเดิมเป็นอาคารไม้สองชั้นอยู่ในสภาพทรุดโทรม และอีกหลังเป็นอาคารชั้นเดียวก่ออิฐถือปูน จึงไม่เพียงพอต่อการการจัดกิจกรรมและจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กๆ มูลนิธิเอสซีจีและชมรมอาสาพัฒนาเอสซีจีจึงได้ผนึกกำลังก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ มุ่งหวังให้อาคารหลังนี้เป็นแหล่งศึกษาเล่าเรียน และพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา เพื่อมอบเป็นของขวัญอันมีค่าให้แก่น้องๆ ได้ใช้ศึกษาหาความรู้กันต่อไป ทั้งยังสร้างห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะ พร้อมอ่างล้างมือด้านนอกเพื่อสุขอนามัยที่ดี รวมมูลค่าทั้งสิ้น 6,000,000 บาท


สำหรับอาคารเรียนหลังที่ 37 นี้ มูลนิธิเอสซีจีได้ทำการปรับปรุงแบบก่อสร้างใหม่ โดยนำนวัตกรรมต่างๆ ของบริษัทในเครือเอสซีจีมาประยุกต์ในการออกแบบ เช่น การติดตั้งเสาเหล็กและโครงสร้างอาคารด้วยวิธี Nut & Bolt และขยายพื้นที่บริเวณระเบียงและทางเดินรอบอาคารเรียน ซึ่งรวมพื้นที่มากกว่า 200 ตารางเมตร ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้างและเพิ่มพื้นที่การใช้งานของนักเรียน รวมไปถึงการเพิ่มทางลาดชัน ซึ่งเป็นหนึ่งใน Universal Design ซึ่งเป็นการออกแบบสำหรับทุกคน และครอบคลุมการใช้สอยที่หลากหลาย โดยอาคารเรียนดังกล่าวเป็นอาคารชั้นเดียวขนาด 15 เมตร x 43.20 เมตร จำนวน 4 ห้องเรียน ขนาดห้องละ 69 ตารางเมตร อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากธุรกิจต่าง ๆ ในเครือ เอสซีจีในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียน เช่น ความรู้ในการบริหารจัดการธนาคารขยะแบบครบวงจร สนามเด็กเล่นจาก SCG Chemicals และกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน อาคารเรียนดังกล่าวจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีของเยาวชนและเป็นอาคารที่รวมใจของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

 

ภาพ/ข่าว ราชัญ กองทอง ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดระยอง


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นายราชัญ กองทอง (ติ๊ก)


HASTAG :

ติดตามข่าวอื่นๆ