สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ โปรดพระราชทานพัดเเฉกงา ประดับพลอย (พิเศษ) ถวายสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร)

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปในงานบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชันษา ๙๐ ปี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพัดแฉกงาพิเศษประดับพลอย  ถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
สถาพร เกื้อสกุล


HASTAG : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  รัชกาลที่10 

ติดตามข่าวอื่นๆ