คืนนี้ห้ามพลาด!! เตรียมส่องดาวเสาร์ ปรากฏการณ์ "ดาวเสาร์ใกล้โลก" ที่สุดในรอบปี เปิด 3 จุดชมสังเกตการณ์หลัก..ชมความสวยงาม ได้ตลอดคืน !!

      ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายนนี้  จะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “ดาวเสาร์ใกล้โลก” หรือ Saturn Opposition เป็นปรากฏการณ์ที่ดาวเสาร์โคจรมาอยู่ระยะใกล้โลกที่สุดในจังหวะที่โลกกำลังจะโคจรแซงดาวเสาร์ โลกกับดาวเสาร์อยู่ห่างกันประมาณ 8 – 11 AU (1 AU เป็นระยะทางประมาณระยะห่างเฉลี่ยระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ มีค่าประมาณ 149.6 ล้านกิโลเมตร) ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของโลกและดาวเสาร์ โดยดาวเสาร์จะใกล้โลก ในช่วงที่โลกโคจรแซงดาวเสาร์ และดาวเสาร์จะอยู่ไกลโลก (Saturn Conjunction) ในช่วงที่ดาวเสาร์อยู่ด้านหลังดวงอาทิตย์เมื่อมองจากโลก

         

 

          ในช่วงที่ดาวเสาร์ใกล้โลกนั้น เป็นโอกาสที่ดีสำหรับการสังเกตการณ์ดาวเสาร์ เนื่องจากสามารถเห็นดาวเสาร์ตลอดคืน และดาวเสาร์มีขนาดปรากฏใหญ่กว่าปกติเล็กน้อย เนื่องจากดาวเสาร์โคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นรูปวงรี ทำให้ระยะห่างของดาวเสาร์ในช่วงที่ดาวเสาร์ใกล้โลกแต่ละครั้งมีค่าไม่เท่ากัน โดยจะอยู่ที่ประมาณ 8-9 AU ซึ่งดาวเสาร์จะใกล้โลกทุกๆ 378 วัน นอกจากนี้ระนาบเส้นศูนย์สูตรและวงแหวนของดาวเสาร์ทำมุมเอียงจากระนาบวงโคจรของดาวเสาร์ ส่งผลให้ลักษณะปรากฏของเสาร์มีความเอียงของวงแหวนและการหันซีกดาวเข้าหาโลกในแต่ละครั้งไม่เหมือนกันอีกด้วย

            สำหรับดาวเสาร์ใกล้โลกในปี ค.ศ.2017 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน ค.ศ.2017 ดาวเสาร์อยู่ห่างจากโลก 9.049 AU ซึ่งถือว่าห่างค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับดาวเสาร์ใกล้โลกในปีอื่นๆ โดยดาวเสาร์จะปรากฏอยู่ในบริเวณระหว่างกลุ่มดาวแมงป่องกับกลุ่มดาวคนยิงธนู ซึ่งจะอยู่เหนือขอบฟ้าทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ในเวลาหัวค่ำ

            เมื่อสังเกตดาวเสาร์ผ่านกล้องโทรทรรศน์ที่มีขนาดหน้ากล้องและกำลังขยายเพียงพอ เราจะสามารถเห็นวงแหวนหลักของดาวเสาร์แบ่งออกเป็นวงแหวน A และวงแหวน B ได้ รวมถึงดวงจันทร์บางดวงของดาวเสาร์ได้


โดย ปรากฏการณ์ “ดาวเสาร์ใกล้โลก” นี้ สามารถ 3 จุดสังเกตการณ์หลัก ได้ดังนี้

1) เชียงใหม่ : บริเวณลานน้ำพุ หน้าศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ สอบถามรายละเอียดโทร. 081-8835670
2) นครราชสีมา : หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา สอบถามรายละเอียดโทร. 0816990343
3) ฉะเชิงเทรา : หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา สอบถามรายละเอียดโทร. 084-0882264

อัพเดท265 โรงเรียน เครือข่ายจัดกิจกรรม (เรียงตามอักษรจังหวัด) 
(ข้อมูลวันที่ 12 มิ.ย. 60 : 19:40 น.)
(หมายเหตุ : หลักๆ จะตั้งจุดสังเกตการณ์ที่โรงเรียน แต่บางแห่งจะจัดในชุมชน จะทยอยอัพเดทสถานที่ให้เรื่อย ๆ นะครับ)

1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพฯ
2 โรงเรียนพรตพิทยพัต กรุงเทพฯ
3 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ กรุงเทพฯ
4 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพฯ
5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพฯ
6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า กรุงเทพฯ
7 โรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) กรุงเทพฯ
8 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมชินูปถัมภ์ กรุงเทพฯ
9 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร กาญจนบุรี
10 โรงเรียนบ้านดินโส กาญจนบุรี
11 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร กาญจนบุรี
12 โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิยาคม กาญจนบุรี
13 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
14 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
15 โรงเรียนร่องคำ กาฬสินธุ์
16 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอร่องคำ กาฬสินธุ์
17 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา กำแพงเพชร
18 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
19 โรงเรียนคลองลานวิทยาคม กำแพงเพชร
20 โรงเรียนบ้านวังนำขาว กำแพงเพชร
21 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา กำแพงเพชร
22 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร
23 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กระบี่
24 โรงเรียนอำมาตย์พานิชยนุกูล กระบี่
25 โรงเรียนโนนข่าวิทยา ขอนแก่น
26 โรงเรียนนครขอนแก่น ขอนแก่น
27 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแก่น
28 โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา ขอนแก่น
29 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม ขอนแก่น
30 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
31 โรงเรียนแกน้อยศึกษา เชียงใหม่
32 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) เชียงใหม่
33 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ เชียงใหม่
34 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง เชียงใหม่
35 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล เชียงใหม่
36 โรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม่
37 โรงเรียนทาเหนือวิทยา เชียงใหม่
38 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร เชียงใหม่
39 โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่น เชียงใหม่
40 โรงเรียนบ้านแม่ขิ เชียงใหม่
41 โรงเรียนบ้านดง เชียงใหม่
42 โรงเรียนบ้านม่วงชุม เชียงใหม่
43 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
44 โรงเรียนพร้าววิทยาคม เชียงใหม่
45 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 เชียงใหม่
46 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่
47 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม เชียงใหม่
48 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา เชียงใหม่
49 โรงเรียนฮอดพิทยาคม เชียงใหม่
50 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม เชียงราย
51 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เชียงราย
52 โรงเรียนเทิงวิทยาคม เชียงราย
53 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม เชียงราย
54 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก เชียงราย
55 โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน บำรุงที่ 87 เชียงราย
56 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี เชียงราย
57 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
58 โรงเรียนเพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์
59 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง เพชรบูรณ์
60 โรงเรียนเชียงคาน เลย
61 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด เลย
62 โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา) แพร่
63 โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ แพร่
64 โรงเรียนสองพิทยาคม แพร่
65 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
66 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ แม่ฮ่องสอน
67 โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่ฮ่องสอน
68 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ฉะเชิงเทรา
69 โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา ฉะเชิงเทรา
70 โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ (ท่าพลับสุนทร) ฉะเชิงเทรา
71 โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม ชลบุรี
72 โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ชลบุรี
73 โรงเรียนวัดสำนักบก ชลบุรี
74 โรงเรียนสาธิต"พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
75 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ชลบุรี
76 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณูปถัมภ์) ชลบุรี
77 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา ชัยนาท
78 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ชัยนาท
79 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ชัยภูมิ
80 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ชัยภูมิ
81 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ชัยภูมิ
82 โรงเรียนภูเขียว ชัยภูมิ
83 โรงเรียนสระพังวิทยาคม ชัยภูมิ
84 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ชัยภูมิ
85 โรงเรียนหนองหล่มคลองเตย ชัยภูมิ
86 โรงเรียนห้อยต้อนพิทยาคม ชัยภูมิ
87 โรงเรียนเมืองหลังสวน ชุมพร
88 โรงเรียนสวนศรีวิทยา ชุมพร
89 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ชุมพร
90 โรงเรียนเทศบาล4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ตรัง
91 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ตรัง
92 โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม ตราด
93 โรงเรียนตราษตระการคุณ ตราด
94 โรงเรียนวัดคลองขุด ตราด
95 โรงเรียนวัดวัง (กิ่ม-บุญอยู่ อุทิศ) ตราด
96 โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม ตราด
97 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตาก
98 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ตาก
99 โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ตาก
100 โรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ ตาก
101 โรงเรียนบ้านเขาดิน (แสงสว่างวิทยา) นครนายก
102 โรงเรียนวัดดอนยอ นครนายก
103 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม
104 โรงเรียนสถาพรวิทยา นครปฐม
105 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
106 โรงเรียนธาตุพนม นครพนม
107 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา นครราชสีมา
108 โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา นครราชสีมา
109 โรงเรียนท่าลาด นครราชสีมา
110 โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย นครราชสีมา
111 โรงเรียนประทาย นครราชสีมา
112 โรงเรียนปากช่อง นครราชสีมา
113 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา นครราชสีมา
114 โรงเรียนสีดาวิทยา นครราชสีมา
115 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 นครราชสีมา
116 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
117 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก นครศรีธรรมราช
118 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร นครศรีธรรมราช
119 โรงเรียนบางขันวิทยา นครศรีธรรมราช
120 โรงเรียนสตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช
121 โรงเรียนเทศบาล1 (บ้านชุมแสง) นครสวรรค์
122 โรงเรียนไพศาลีพิทยา นครสวรรค์
123 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ นครสวรรค์
124 โรงเรียนบ้านเขาดิน นครสวรรค์
125 โรงเรียนมารีย์วิทยา นครสวรรค์
126 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี
127 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ นนทบุรี
128 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี
129 โรงเรียนตันหยงมัส นราธิวาส
130 โรงเรียนตากใบ นราธิวาส
131 โรงเรียนนราธิวาส นราธิวาส
132 โรงเรียนนราสิกขาลัย นราธิวาส
133 โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ นราธิวาส
134 โรงเรียนบ้านกูยิ นราธิวาส
135 โรงเรียนอนุรักษ์อิสลาม นราธิวาส
136 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ นราธิวาส
137 โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ น่าน
138 โรงเรียนบ้านผาหลัก น่าน
139 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า น่าน
140 โรงเรียนบ้านห้วยท่าง น่าน
141 โรงเรียนปัว น่าน
142 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น่าน
143 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม น่าน
144 โรงเรียนสา น่าน
145 โรงเรียนโนนคำพิทยาคม บึงกาฬ
146 โรงเรียนพรเจริญวิทยา บึงกาฬ
147 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
148 โรงเรียนพระครูพิทยาคม บุรีรัมย์
149 โรงเรียนพุทไธสง บุรีรัมย์
150 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ บุรีรัมย์
151 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานี ปทุมธานี
152 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 ปทุมธานี
153 โรงเรียนธัญรัตน์ ปทุมธานี
154 โรงเรียนธนาคารออมสิน ประจวบคีรีขันธ์
155 โรงเรียนศรีมโหสถ ปราจีนบุรี
156 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี
157 โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา ปัตตานี
158 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ปัตตานี
159 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา ปัตตานี
160 โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ปัตตานี
161 โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน ปัตตานี
162 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี ปัตตานี
163 โรงเรียนสายบุรี “แจ้งประชาคาร” ปัตตานี
164 โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ ปัตตานี
165 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา
166 โรงเรียนวัดจอมเกษ (ประชาราฏฎร์อุปถัมภ์) พระนครศรีอยุธยา
167 โรงเรียนวัดหนองนาง พระนครศรีอยุธยา
168 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุทธยา พระนครศรีอยุธยา
169 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม พะเยา
170 โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม พังงา
171 โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ พังงา
172 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง พัทลุง
173 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ พิจิตร
174 โรงเรียนตะพานหิน พิจิตร
175 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พิจิตร
176 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก
177 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พิษณุโลก
178 โรงเรียนจ่านกร้อง พิษณุโลก
179 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก พิษณุโลก
180 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต
181 โรงเรียนบ้านฉลอง ภูเก็ต
182 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต
183 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต
184 โรงเรียนผดุงนารี มหาสารคาม
185 โรงเรียนสารคามพิทยาคม มหาสารคาม
186 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
187 โรงเรียนบ้านภูแผงม้า มุกดาหาร
188 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
189 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ยโสธร
190 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ยะลา
191 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา
192 โรงเรียนบ้านลือมุ ยะลา
193 โรงเรียนพัฒนาวิทยา ยะลา
194 โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ยะลา
195 โรงเรียนอิสลาฮุดดีนวิทยา ยะลา
196 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม ร้อยเอ็ด
197 โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม ร้อยเอ็ด
198 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
199 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม ร้อยเอ็ด
200 โรงเรียนปทุมรัตน์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
201 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ระนอง
202 โรงเรียนศรีอรุโณทัย ระนอง
203 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ระยอง
204 โรงเรียนบ้านค่าย ระยอง 
205 โรงเรียนวังทองวิทยา ลำปาง
206 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ลำพูน
207 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
208 โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา ศรีสะเกษ
209 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
210 โรงเรียนปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
211 โรงเรียนแวงพิทยาคม สกลนคร
212 โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ สกลนคร
213 โรงเรียนโพนงามศึกษา สกลนคร
214 โรงเรียนภูดินแดงวิทยา สกลนคร
215 โรงเรียนร่มเกล้า สกลนคร
216 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สกลนคร
217 โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง สกลนคร
218 โรงเรียนควนเนียงวิทยา สงขลา
219 โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา สงขลา
220 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม สงขลา
221 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา
222 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา
223 โรงเรียนดารุลมุอ์มิน สตูล
224 โรงเรียนบ้านหัวควน สตูล
225 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สตูล
226 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สมุทรปราการ
227 โรงเรียอัมพวันวิทยาลัย สมุทรสงคราม
228 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง (ไสวราษฎร์อุปถัมภ์) สมุทรสาคร
229 โรงเรียนทัพราชวิทยา สระแก้ว
230 โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดเกาะกลาง สระบุรี
231 โรงเรียนสุธีวิทยา สระบุรี
232 โรงเรียนสิงห์บุรี สิงห์บุรี
233 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา สุโขทัย
234 โรงเรียนอุดมดรุณี สุโขทัย
235 โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา สุราษฎร์ธานี
236 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
237 โรงเรียนตาเบาวิทยา สุรินทร์
238 โรงเรียนนาดีวิทยา สุรินทร์
239 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา สุรินทร์
240 โรงเรียนบ้านโคกปราสารท สุรินทร์
241 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
242 โรงเรียนหนองนางพิทยาคม หนองคาย
243 โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ หนองคาย
244 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู
245 โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม หนองบัวลำภู
246 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม อำนาจเจริญ
247 โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว อำนาจเจริญ
248 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา อุดรธานี
249 โรงเรียนหนองหานวิทยา อุดรธานี
250 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ อุตรดิตถ์
251 โรงเรียนบ้านนาอิซาง อุตรดิตถ์
252 โรงเรียนฟากท่าวิทยา อุตรดิตถ์
253 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
254 โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต อุทัยธานี
255 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อุทัยธานี
256 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อุทัยธานี
257 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
258 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
259 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ อุบลราชธานี
260 โรงเรียนนาจะหลวย อุบลราชธานี
261 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
262 โรงเรียนปทุมพิทยาคม อุบลราชธานี
263 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
264 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี อุบลราชธานี
265 โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม อุบลราชธานี

ที่มาจาก : พิสิฏฐ นิธิยานันท์ (เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ NARIT)

เพจ  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ Fan Page


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ


HASTAG : ปรากฏการณ์  ดวงดาว  ดาวเสาร์ใกล้โลก 

ติดตามข่าวอื่นๆ