รำลึก๓๖ปี พ่อหลวง ร.๙ เสด็จเปิด“เขื่อนศรีนครินทร์" ชมความอลังการของนาฬิกาแดด สร้างจากปณิธานของสมเด็จย่า "เวลาเป็นสิ่งมีค่า #วันนี้ในอดีต

รำลึก๓๖ปี พ่อหลวง ร.๙ เสด็จเปิด“เขื่อนศรีนครินทร์" ชมความอลังการของนาฬิกาแดด สร้างจากปณิธานของสมเด็จย่า "เวลาเป็นสิ่งมีค่า #วันนี้ในอดีต

เขื่อนศรีนครินทร์ (ชื่อเดิม เขื่อนเจ้าเณร) เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่กลอง สร้างขึ้น บนแม่น้ำแควใหญ่ บริเวณบ้านเจ้าเณร ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี กั้นแม่น้ำแควใหญ่นับเป็น เขื่อนแห่งที่ ๘ ในจำนวน ๑๗ แห่ง ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สร้างขึ้นเพื่อ อำนวยประโยชน์ทางด้านต่างๆ ตลอดจนช่วยพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ของราษฎร และส่งเสริมให้เป็น แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม กาญจนบุรี เริ่มก่อสร้างเมื่อปี ๒๕๑๖ สร้างเสร็จในปี ๒๕๒๓


ติดตามข่าวเพิ่มเติมที่ :เป็นบุญตา!! เผย!คลิปหาชมยาก...วันนี้ในอดีต 28 เม.ย. พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส คลิปแห่งประวัติศาสตร์ที่อยากส่งต่อให้ถึงชั่วลูกชั่วหลาน


และเมื่อ ๓๖  ปีที่ผ่านมาไทย ในวันที่  ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชดำเนินไปทรงเปิด เขื่อนศรีนครินทร์ ซึ่งหลังจากสร้างเสร็จ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญ พระนามาภิไธย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มาขนานนาม “เขื่อนศรีนครินทร์” เขื่อนแห่งนี้เป็นเขื่อนหินถมแกนดินเดียวที่ใหญ่และมีความจุมากที่สุดในประเทศไทย สร้างปิดกั้นแม่น้ำแควใหญ่ บริเวณบ้านเจ้าเณร ต. ท่ากระดาน อ. ศรีสวัสดิ์ จ. กาญจนบุรี เริ่มก่อสร้างเมื่อปี ๒๕๑๖ สร้างเสร็จในปี ๒๕๒๓ตัวเขื่อนมีความสูงจากฐานราก ๑๔๐ เมตร สันเขื่อนยาว ๖๑๐ เมตร กว้าง ๑๕ เมตร อ่างเก็บน้ำมีพื้นที่ ๔๑๙ ตารางกิโลเมตร มีความจุ ๑๗,๗๔๕ ล้านลูกบาศก์เมตร ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ๕ เครื่อง มีกำลังผลิต ๗๒๐,๐๐๐ กิโลวัตต์ ให้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละประมาณ ๑,๒๕๐ ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง เขื่อนศรีนครินทร์เป็นเขื่อนอเนกประสงค์ มีวัตถุประสงค์ด้านผลิตกระแสไฟฟ้า การชลประทาน บรรเทาอุทกภัย ผลักดันน้ำเค็ม ประมง และการท่องเที่ยว รัฐบาลได้อนุมัติค่าใช้จ่ายในการสร้างเขื่อนเป็นจำนวนเงิน ๑,๘๐๐ ล้านบาท แต่เมื่อก่อสร้างเสร็จสิ้นจำนวนเงินได้เพิ่มขึ้นเป็น ๔,๖๒๓ ล้านบาท ผลกระทบจากการสร้างเขื่อนแห่งนี้ส่งผลให้พันธุ์ปลาลดลงจากเดิม ๒๐ ชนิด พื้นที่ป่าถูกทำลายมากกว่าบริเวณป่าที่ถูกน้ำท่วมถึง ๒ เท่า 


ติดตามข่าวเพิ่มเติมที่ :คิดถึงวันนี้ในอดีต วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงนิวัตประเทศไทยครั้งที่ ๒ พร้อมพระคู่หมั้น(พระยศในขณะนั้น)และในศุภมงคลสมัยที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเจริญพระชนมายุ ๙๐ พรรษา ได้จัดพื้นที่ในศุภมงคลสมัยที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเจริญพระชนมายุ ๙๐ พรรษา ได้จัดสร้าง “สวนเวลารำลึก” และ ”นาฬิกาแดด”บนเนื้อที่ ๓๐ ไร่ บริเวณเชิงเขาริมอ่างเก็บน้ำ ใกล้ท่าเรือเขื่อนศรีนครินท์ เริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๓๓ แล้วเสร็จ เดือนมีนาคม ๒๕๓๔ ด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักในพระราชจริยาวัตรของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงยึดถือปฏิบัติ อีกทั้งแสดงออกให้ประจักษ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเวลา ทรงเชื่อมั่นว่าเวลาเป็นของมีค่า จึงควรใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ ในการออกแบบสวนจึงเลือกนาฬิกาแดดเป็นสัญลักษณ์ เพื่อสื่อความสัมพันธ์เกี่ยวกับกาลเวลา นอกจากนี้ ยังได้แต่งเติมเสริมสร้างสิ่งตกแต่งต่างๆ ให้เป็นองค์ประกอบที่สมบูรณ์แบบของสวน เฉลิมพระเกียรติแห่งนี้
ที่มา วันนี้ในอดีต www.guru.sanook.com และ จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี เวปไซต์ http://snr.egat.com กฟผเขื่อนศรีนครินทร์


ติดตามข่าวเพิ่มเติมที่ :วันนี้ในอดีต!! 15 พค.รำลึก ที่มาวันฉัตรมงคลครั้งแรก ในสมัย ร.4 ทรงให้เกียรติยศ "พระปิ่นเกล้าฯ" เสมอพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ที่2 #จักรีวงศ์
ข่าวโดย :  กิตติ จิตรพรหม ทีนิวส์  / สำนักพิมพ์ กรีนปัญญาญาณ/ ทีมข่าวปัญญาญาณ – ทีนิวส์


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
กิตติ จิตรพรหม


HASTAG : เสด็จเปิดเขื่อน  วันนี้ในอดีต  ในหลวงรัชกาลที่ ๙  พ่อหลวง ร.๙ 

ติดตามข่าวอื่นๆ