ความปลอดภัย..ต้องมาก่อน!! ชาวบ้านโคราชรวมตัวหันหางบประมาณ ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนที่ครบุรี

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเดินทางไปเปิดโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางตามแนวทางประชารัฐ ซึ่งเป็นความร่วมแรงร่วมใจของราษฎร์และส่วนราชการในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านดอนตะเกียด - บ้านโนนระเวียง - บ้านหนองโบสถ์ - บ้านหินลับ อำเภอครบุรี ความยาว 10 กิโลเมตร

 

โดยมีส่วนราชการสนับสนุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการในครั้งนี้   จากนั้น จากนั้น นายวิเชียร จันทรโณทัย ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม "ฝายมีชีวิตเพื่อการเกษตร" ฝายต้นแบบนำร่อง พื้นที่บ้านโปร่งสนวน หมู่ 7 ต.ลำเพียก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ซึ่งเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560


ซึ่งเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอครบุรี เป็นประธานเปิดโครงการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า พร้อมร่วมสร้างฝายมีชีวิตเพื่อการเกษตร และปลูกต้นไม้จำนวน 300 ต้น ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์บ้านโปร่งสนวน หมู่ 7 ต.ลำเพียก ร่วมกับ ตำรวจ ทหาร อุทยานทับลานที่ 3 (คลองน้ำมัน) ท้องถิ่นอำเภอ อบต.ลำเพียก กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ ต.ลำเพียก คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านลำเพียก นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแคทราย และประชาชน ต.ลำเพียก ร่วมกิจกรรม สามารถกักเก็บน้ำฝนไว้ให้ชาวบ้านใช้เพื่อการเกษตรและปศุสัตว์ในฤดูแล้งนี้ได้ย่างยั่งยืน

ภาพ/ข่าว ศุภชัย อรชร ผู้สื่อภูมิภาค สำนักข่าวข่าวทีนิวส์ จ.นครราชสีมา


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นายศุภชัย อรชร


HASTAG :

ติดตามข่าวอื่นๆ