ขาเล่นแชร์ต้องอ่าน !!! "ทนายเกิดผล"แจงกระจ่าง เล่นแชร์แต่ถูกโกง ไม่ใช่คดีอาญา แจ้งความไม่ได้! (รายละเอียด)

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2560 ที่ผ่านมาทนายเกิดผลได้โพสต์ข้อกฏหมายผ่านทางเฟซบุ๊ก ระบุถึงการเล่นแชร์ว่า

แม้มี กฎหมาย ควบคุมการตั้งวงแชร์ หรือที่เรียกว่า พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. 2534 มีโทษทางอาญา ก็เป็นเรื่องการควบคุมหรือเงื่อนไขไม่ให้นายวง หรือเท้าแชร์ ตั้งวงแชร์ โดยมีวงแชร์ หรือ สมาชิกวง และจำนวนเงิน เกินกฎหมายกำหนด เท่านั้น

ผู้เป็นสมาชิก ประมูล หรือเปียร์แชร์ได้ แล้วไม่ส่ง หรือ นายวงแชร์ ได้เงินแล้วเลิกวง ก็เป็นเพียงความผิดทางแพ่ง ไม่ใช่ความผิดทางอาญา
และ การเล่นแชร์ เป็นความผิดที่รัฐเท่านั้นเป็นผู้เสียหาย สมาชิกวงแชร์ที่เป็นผู้เสียหายไม่มีสิทธิเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการในข้อหาตามพระราชบัญญัติการเล่นแชร์

#กรรมสิทธิ์ในเงินที่ส่งค่างวดแชร์แล้วมิได้เป็นของสมาชิกวงแชร์อีกต่อไป #เจ้ามือแชร์ไม่มีความผิดฐานยักยอก
(รวมทั้งลูกแชร์ก็ไม่ผิดฐานยักยอก)

การดิ้นรนแจ้งความ จึงไม่มีประโยชน์ ดังนั้น ผู้เล่นแชร์ต้องเลือกนายวงแชร์ และ สมาชิก ที่ไว้ใจได้เท่านั้น
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2926/2544

เงินค่าแชร์แต่ละงวดที่ผู้เสียหายทั้งสิบเอ็ดและโจทก์ร่วมส่งให้จำเลย เมื่อผู้ใดประมูลแชร์ได้ ก็จะตกได้แก่ผู้นั้น กรรมสิทธิ์ในเงินที่ส่งไปแล้วมิได้เป็นของผู้เสียหายทั้งสิบเอ็ดและโจทก์ร่วมต่อไปอีกและหากผู้เสียหายทั้งสิบเอ็ดและโจทก์ร่วมไม่สามารถประมูลแชร์ได้เพราะแชร์ล้มเลิก ไม่ว่าด้วยเหตุใด จำเลยในฐานะที่เป็นเจ้ามือแชร์ก็ต้องรับผิดแทน ซึ่งเป็นความผิดในทางแพ่งจำเลยไม่มีความผิดฐานยักยอก


ตามพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. 2534 มาตรา 6บัญญัติไว้แต่เพียงว่า ห้ามมิให้บุคคลธรรมดาเป็นนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์มีจำนวนวงแชร์รวมกันมากกว่าสามวงเท่านั้นมิได้บัญญัติว่าจะต้องจัดให้มีการเล่นแชร์ที่มากกว่าสามวงดังกล่าวขึ้นมาพร้อม ๆ กันในวันเดียวกัน จึงจะเป็นความผิด เมื่อจำเลยจัดให้มีการเล่นแชร์โดยมีจำเลยเป็นนายวงแชร์ในช่วงเวลาเดียวกันมากกว่าสามวงจึงเข้าองค์ประกอบความผิดตามมาตรา 6

จำเลยเป็นนายวงแชร์จัดให้มีการเล่นแชร์รวม 7 วง จำเลยรวบรวมเงินจากผู้เสียหายและโจทก์ร่วมซึ่งเป็นสมาชิกวงแชร์ไปแล้วหลายงวด จำเลยจัดให้มีการประมูลแชร์ไปแล้วหลายงวด โดยสถานที่จัดประมูลแชร์คือที่ร้านของจำเลย การประมูลแชร์ตามวาระมีไปแล้วหลายครั้ง ผู้ที่ประมูลแชร์ได้ต่างก็ได้รับเงินไปแล้ว และตามคำฟ้องโจทก์ ผู้เสียหายและโจทก์ร่วมยังไม่เคยประมูลแชร์ได้จึงยังไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินกองกลางที่จำเลยรวบรวมไป เงินค่าแชร์แต่ละงวดที่ผู้เสียหายและโจทก์ร่วมส่งให้จำเลยไปแล้ว เมื่อผู้ใดประมูลแชร์ได้ก็ย่อมจะตกได้แก่ผู้นั้นไป กรรมสิทธิ์ในเงินที่ส่งไปแล้วมิได้เป็นของผู้เสียหายและโจทก์ร่วมต่อไปอีก และหากผู้เสียหายและโจทก์ร่วมไม่สามารถประมูลแชร์ได้เพราะแชร์ล้มเลิกไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม จำเลยในฐานะที่เป็นเจ้ามือแชร์ก็จะต้องรับผิดแทน ความรับผิดในกรณีเช่นนี้เป็นความผิดในทางแพ่ง ข้อเท็จจริงยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยยักยอกเงินของผู้เสียหายและโจทก์ร่วม

 

อ้างอิงข้อมูล เกิดผล แก้วเกิด

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
สินีนุช บรรเจิดธนากุล


HASTAG : เล่นแชร์  คดีแพ่ง  เกิดผล แก้วเกิด  คดีอาญา  แจ้งความ 

ติดตามข่าวอื่นๆ