พระราชกุศลแด่ในหลวง ร.๙...สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์ พร้อมภิกษุกว่า๕๐๐รูป ร่วมเจริญจิตภาวนาถวาย

เมื่อเย็นวันจันทร์ ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ทรงเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

พิธีนี้จัดขึ้นตามมติมหาเถรสมาคม โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ กำหนดจัดเป็นประจำทุกวันที่ ๕ ของเดือน จำนวน ๑๒ ครั้ง สำหรับครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๖ ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๐

การนี้ พระราชาคณะ พระสังฆาธิการทุกระดับ และพระภิกษุจากวัดในเขตกรุงเทพมหานครรวมกว่า ๕๐๐ รูป เข้าร่วมพิธี

นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมกันนี้ มีพุทธศาสนิกชนมาเฝ้ารับเสด็จเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช และร่วมสวดพระพุทธมนต์ในบริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นจำนวนมาก


ที่มา : สำนักเลขาธิการสมเด็จพระสังฆราช


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
จินต์จุฑา เจนสระคู


HASTAG : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พระราชกุศล  สมเด็จพระสังฆราช  พระสังฆราช 

ติดตามข่าวอื่นๆ