กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยฯ ชวนน้องๆ ระดับมัธยมปลายประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ "คิดมันส์ ทันสื่อ Like Know Show Share" เปิดรับสมัครวันนี้-5 มิ.ย.60

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์    จัดกิจกรรมประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ “คิดมันส์ ทันสื่อ... Like Know Show Share” เพื่อการส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อให้กับเด็กและเยาวชน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้มีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ   สามารถเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมสู่การรณรงค์ ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง

 

 


 

กิจกรรมประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ “คิดมันส์ ทันสื่อ… Like Know Show Share” ได้เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 17 ทีม เพื่อเข้าค่ายอบรมเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ และกิจกรรม Workshop ผลิตสื่อสร้างสรรค์ เพื่อเสริมความรู้ ความเข้าใจ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2560 ซึ่งจะนำไปสู่กิจกรรมการประกวดการผลิตคลิปวิดีโอสื่อสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อ ความยาว 1-3 นาที ภายใต้หัวข้อ “สร้างสรรค์…ทันสื่อ…เพื่อสังคม” ชิงเงินรางวัลกว่า 60,000 บาท 
 


สำหรับทีมที่สนใจเข้าร่วมการประกวดฯ ต้องนำเสนอแนวคิดการจัดทำคลิปวิดีโอเพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อ ความยาว 1-3 นาที ภายใต้หัวข้อ“สร้างสรรค์.. ทันสื่อ.. เพื่อสังคม”พร้อมแนบประวัติสมาชิกในทีม และผลงานที่เกี่ยวข้องกับการทำสื่อ(ถ้ามี) นำส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ถึง กองประกวดสื่อสร้างสรรค์ “คิดมันส์ ทันสื่อ.. Like Know Show Share” มาที่ 80/9 ซอยลาดพร้าว 58/1 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง  กรุงเทพฯ 10310  โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 091 886 6284 , 086 388 3662 หรือดูรายละเอียดที่ www.Facebook.com/THMediaFund

 

+++++++++++++++++++=
สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์ จิตนิทัศน์ โทร 089 791 7447 / 087 7159900


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นิตติยา บุญตาวัน


HASTAG : สื่อ 

ติดตามข่าวอื่นๆ