สืบสานพุทธศาสนา ตามทางพระราชบิดา พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จแทนพระองค์บำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายในหลวงร.๗ สมเด็จพระสังฆราช นำสวดพระพุทธมนต์

เย็นวันอังคาร ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (๓๐ พฤษภาคม) และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี (๒๒ พฤษภาคม) ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

การนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานสงฆ์ในการสวดพระพุทธมนต์ และสดับปกรณ์พระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชสรีรางคาร สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ซึ่งบรรจุอยู่ในฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธอังคีรส ประธานพระอุโบสถ


ครั้นเสร็จการพระราชกุศลแล้ว เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงนำคณะพระภิกษุสามเณรวัดราชบพิธ สวดพระพุทธมนต์ และคาถาถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นธรรมเนียมวัดราชบพิธ ณ ช่วงเย็นวันที่ ๓๐ พฤษภาคมของทุกปี ในพระฐานะที่พระองค์ทรงบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามนี้แทนการสร้างวัดประจำรัชกาล


ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
จินต์จุฑา เจนสระคู


HASTAG : สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา.  พระสังฆราช 

ติดตามข่าวอื่นๆ