" หลวงปู่มั่น "เล่าไว้ อดีตชาติ" หลวงปู่ขาว " หากไม่หลงผิด เข้ากลุ่มพระภิกษุ ๕๐๐ รูป เชื่อพระเทวทัต!! ได้บรรลุธรรมไปแล้ว น่าเสียดาย!!

"...อดีตชาติหลวงปู่ขาว อนาลโย..."

"...หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ท่านปรารภเรื่องอดีตชาติหลวงปู่ขาว อนาลโย ว่า ท่านน่าจะบรรลุธรรมตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาล แต่ไปเข้ากลุ่มพระภิกษุ๕๐๐ รูป ที่หลงเชื่อพระเทวทัต หลวงปู่ขาว อนาลโยท่านเคยบวชเป็นพระภิกษุมาก่อนแล้วในหลายชาติ

แม้ในสมัยพุทธกาลท่านก็เคยบวชเป็นภิกษุอยู่กับพระพุทธองค์ แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ในสมัยนั้นท่าน(หลวงปู่ขาว อนาลโย) ได้เข้าร่วมอยู่ในกลุ่มภิกษุ ๕๐๐ รูป ที่หลงเชื่อคำยุยงของพระเทวทัต ทำให้ท่านพลาดโอกาสบรรลุมรรคผลนิพพานไปอย่างน่าเสียดายมา


ในชาตินี้ ด้วยบุญบารมีที่สั่งสมมาแต่ชาติปางก่อน ก็อดไม่ได้ที่ท่าน(หลวงปู่ขาว อนาลโย) จะตั้งหน้าเข้าหาพระธรรม ถึงแม้ว่าท่านจะใช้เวลาให้กับความวุ่นวายทางโลกอยู่ระยะหนึ่งก็ตาม..."

ขอขอบคุณท่านเจ้าของภาพและที่มา ประวัติหลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

เสียงธรรม สู่พระนิพพาน ตามแบบฉบับหลวงพ่อพระราชพรหมยาน


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ศักดิ์ศรี บุญรังศรี


HASTAG : พระอริยสงฆ์  หลวงปู่ขาว  หลวงปู่มั่น 

ติดตามข่าวอื่นๆ