เตรียมเฝ้าหน้าจอ จับตาดูการแถลงข่าว!?!? ปรากฏการณ์ใหม่ของพรรคการเมือง สัมผัสใหม่แห่งการเลือกตั้ง! (มีคลิป)

         ที่โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 1 กล่าวปิดการสัมมนาเรื่อง "ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง" ว่า การจัดสัมมนาครั้งนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อยุติประเด็นที่ค้างคา แต่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเพื่อเป็นข้อมูลการตัดสินใจของสมาชิก สนช. ในการประชุม สนช.เพื่อโหวตร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง 2 ฉบับ เพราะหากไม่มีข้อมูลเหล่านี้ สนช.อาจจะโดนครหาว่าขาดความเป็นอิสระ

        ด้าน พล.อ.ศุภวุฒิ อุตมะ เลขานุการ กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กกต.สนช. กล่าวสรุปว่า ประเด็นในร่าง พ.ร.บ.กกต.ที่ค้างการพิจารณาคือ ประเด็นการยกเลิก กกต.จังหวัด แล้วให้มีผู้ตรวจการเลือกตั้งแทน วิเคราะห์ว่าข้อดีของการกำหนดให้มีผู้ตรวจการเลือกตั้ง จะเป็นการปรับรูปแบบใหม่ ลดข้อครหาการใช้อำนาจที่ไม่เป็นกลางของ กกต.จังหวัด ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบมากขึ้น ลดเรื่องความใกล้ชิดของพื้นที่ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเป็นอิสระ คล่องตัว ส่วนคุณสมบัติของผู้ตรวจการเลือกตั้งกำหนดไว้สูง ช่วยถ่วงดุลอำนาจของผู้อำนวยการ กกต.จังหวัดด้วย แต่ข้อดีของ กกต.จังหวัด คือจะเข้าใจพื้นที่มากกว่า ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากกว่า อีกทั้ง กกต.จังหวัดมีความผูกพันในพื้นที่มากกว่า และผู้ตรวจการเลือกตั้งจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงเมื่อเทียบกับ กกต.จังหวัด

       ทั้งนี้ จากการสัมมนา สมาชิก สนช.ได้มีข้อสังเกตว่า รูปแบบของผู้ตรวจการเลือกตั้งไม่เคยมีใช้ในประเทศใดมาก่อน จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ และจากที่ กรธ.มีข้อสังเกตว่า การเลือกตั้งล้มเหลวเพราะ กกต.จังหวัดนั้น เป็นความจริงหรือไม่ ขณะที่การปฏิบัติงานของผู้ตรวจการเลือกตั้งต้องทำงานเต็มเวลาหรือไม่ โดยคณะกมธ.จะนำกลับไปหารือ และข้อความเห็นจาก กรธ. กกต. และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาสรุปต่อไป
    
 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ณัฏฐธิดา สิทธิผล


HASTAG : การเลือกตั้ง  พรรคการเมือง 

ติดตามข่าวอื่นๆ