โปรดเกล้าฯพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย"ในหลวง ร.๙." และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จราชินีนาถ ณ พระลานพระราชวังดุสิต ๒๓ พ.ค.นี้!!

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวัง จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ พระลานพระราชวังดุสิต

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวัง จัดพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระสยามเทวาธิราช และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยสมเด็จพระสังฆราช พร้อมด้วยพระสงฆ์ 175 รูปนำสวดเจริญพระพุทธมนต์พิธีมหามงคล ในวันที่ 23 พ.ค.2560 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ณ พระลานพระราชวังดุสิต หลังพระบรมรูปทรงม้า

รัฐบาลจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีมหามงคลครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมพิธีสำคัญนี้ด้วยการแต่งกายชุดสุภาพสีดำล้วน และควรเดินทางถึงพระลานพระราชวังดุสิต ก่อนเวลา 16.00 น. เนื่องจากมีที่นั่งในบริเวณพิธีประมาณ 5000 ที่นั่ง

 

 

 และผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถรับชมการถ่ายทอดสด ตั้งแต่เวลา 17.10 น.เป็นต้นไป ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังติดตามรับฟังพิธีมหามงคลนี้ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ หรือจะรับชมทาง face book "liveNBT2HD"

 

  นอกจากนี้ ขอเชิญร่วมถวายสักการะพระพุทธนรสีห์ พระพุทธรูปสำคัญประดิษฐานประจำพระที่นั่งอัมพรสถาน ที่จะอัญเชิญออกมาเป็นครั้งแรกเพื่อประดิษฐาน ณ มณฑลพิธีแห่งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นมงคลแก่ชีวิต ประเทศ และสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันอังคาร ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. 


 ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์พระราชทานแก่ผู้มาร่วมพิธี และสามารถดาวน์โหลดบทเจริญพระพุทธมนต์ทั้ง 28 บท สามารถถ่าย QR Code ได้ที่เว็บไชต์กรมประชาสัมพันธ์ (www.prd.go.th) 

 

 

ที่มา กรมประชาสัมพันธ์


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
วิลาสินี แววคุ้ม


HASTAG : พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล  ในหลวง ร.9 

ติดตามข่าวอื่นๆ