ล้ำหน้า!!! "กรมอุทยานฯ" นำเทคโนโลยีทันสมัยเฝ้าระวังพื้นที่จากการบุกรุกป่า เข้าถึงฉับไว ดำเนินการได้ทันท่วงที!!!

​นายสมโภชน์ มณีรัตน์  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เผยว่า  การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในเขตป่าอนุรักษ์ ในปัจจุบันสามารถติดตาม ตรวจสอบได้อย่างครอบคลุม รวดเร็ว และทันท่วงที รวมถึงการลงพื้นที่เพื่อการปฏิบัติการ ด้วยการใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกอบด้วยเทคโนโลยี 3 S (GIS, RS, GPS) อันประกอบด้วย การใช้ข้อมูล ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติที่ทันสมัย ที่โคจรรอบโลกเพื่อบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการบันทึกซ้ำที่เดิมในรอบ 16 วัน ร่วมกับการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกด้วยดาวเทียมด้วยการสร้างระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ ที่จะสามารถหาพื้นที่ป่าไม้ที่เปลี่ยนแปลงไปสู่การใช้ประโยชน์อื่นๆ ด้วยการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างช่วงเวลาต่อเวลา ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ ซึ่งจะปรากฏบนข้อมูลเห็นถึงร่องรอยการบุกรุกโดยเฉพาะ การแผ้วถางพื้นที่เปิดโล่ง

 

ซึ่งในอดีตการดำเนินการในเรื่องนี้จะใช้วิธีการเดินลาดตะเวนร่วมกับการแปลตีความด้วยสายตา ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องด้วยข้อจำกัดของการ ปฏิบัติงาน แต่ภายใต้เทคนิคที่พัฒนาขึ้นเป็นการเฉพาะ ใช้วิธีการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์  ทำให้สามารถตรวจหาพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว และครอบคลุม รวมถึงการนำเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านการรายงานผลด้วยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทำให้สามารถส่งข้อมูลผล        การตรวจสอบเข้าสู่หน่วยงานปฏิบัติ เพื่อเข้าถึงพื้นที่ดำเนินการ ตรวจยึด จับกุม ได้อย่างทันท่วงที ช่วยลดการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
 ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
อติ บุญเสริม


HASTAG : กรมอุทยานฯ  บุกรุกป่า 

ติดตามข่าวอื่นๆ