น้ำตาจะไหล!!! พระเมตตาของในหลวง ร.๙ รับสั่ง "เก็บร่ม" และทรงพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรกลางสายฝน ทรงเปียกฝนเช่นเดียวกับราษฎรของพระองค์!!!

            เรื่องเล่าแห่งพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทยอยู่เสมอมา เรื่องราวต่างๆถูกถ่ายทอดผ่านตัวหนังสือ จากคนบอกเล่าของผู้ที่ถวายการรับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาท เรื่องราวดังต่อไปนี้เฉกเช่นเดียวกัน "เก็บร่ม" เรื่องเล่าอันแสนซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณจากหนังสือ ครองใจคน หลากเหตุผลที่คนไทยรักในหลวง การเสด็จพระราชดำเนินทุกครั้ง แม้จะต้องเผชิญกับแดดร้อนหรือลมแรง ราษฎรก็ไม่เคยย้อท้อที่จะอดทนรอรับเสด็จให้ถึงที่สุด แม้ฝนจะตกหนักแค่ไหนก็ไม่มีใครยอมกลับบ้าน

           ความตอนหนึ่งระบุไว้ว่า "ร้อยเอกศรีรัตน์ หริรักษ์ เล่าไว้ในบทความ “พระบารมีปกเกล้าฯ ที่อำเภอท่ายาง” ตีพิมพ์ในหนังสือ “72 พรรษาราชาธิราชเจ้านักรัฐศาสตร์” ว่า ครั้งหนึ่งที่โครงการห้วยสัตว์ใหญ่ เมื่อเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งมาถึง ปรากฎว่าฝนตกลงมาอย่างหนัก ราษฎรและข้าราชการที่มาเข้าแถวรอรับเสด็จต่างเปียกปอนกันหมด แต่ก็ยังตั้งแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่อย่างนั้น"


 

           เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 เสด็จลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ นายตำรวจราชองค์รักษ์ที่ตามเสด็จได้เข้าไปกางร่มถวาย ทรงทอดพระเนตรเห็นบรรดาข้าราชการและราษฎรที่มายืนตั้งแถวรอรับเสด็จอยู่ต่าง ก็เปียกฝนโดยทั่วกัน  “จึงมีรับสั่งให้นายตำรวจราชอครักษ์เก็บร่ม แล้วทรงพระดำเนินเยี่ยมข้าราชการและราษฎรที่เข้าแถวรอรับเสด็จ โดยทรงเปียกฝนเช่นเดียวกับข้าราชการ และราษฎรทั้งหลายที่ยืนรอรับเสด็จในขณะนั้น"

 

ที่มาจาก : chaoprayanews

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ


HASTAG : ร่ม  ราษฎร  ตากฝน  ในหลวง 

ติดตามข่าวอื่นๆ