สุดอัศจรรย์!! เรื่องเล่าจากดร.สุเมธ ตันติเวชกุล "คอมพิวเตอร์ ๓๐๐ ล้านที่ว่าแน่! ยังแพ้พ่อหลวงร.๙"....

       ช่วงปี ๒๕๕๓-๒๕๕๔ ได้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่กับแผ่นดินไทยครั้งร้ายแรงที่สุด ในหลวงได้ออกมาทรงมีกระแสพระราชดำรัสเตือนเป็นระยะ โดยทรงแนะหลักการจัดการที่ได้ทรงทำการศึกษาไว้แล้วแต่ครั้งอดีต เพื่อที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน แต่พระสุรเสียงของพระองค์ท่านนั้นจะไปไกลถึงคนไทยสักกี่คนนั้น มิอาจวัดได้...
      ทั้งเรื่องความพอเพียงในการจัดการปัญหา...การตั้งระบบวิจัยระบบโทรมาตรและแบบจำลองลม เพื่อที่จะช่วยตรวจวัดระดับน้ำในแม่น้ำด้วยคลื่นเรดาร์ โดยคำนวณระดับน้ำจากคลื่นสะท้อนระหว่างอุปกรณ์กับผิวน้ำ ทำให้สามารถวัดระดับน้ำในแม่น้ำที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างต่อเนื่อง และอุปกรณ์ไม่เสียหาย

 

     เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความห่วงใยและด้วยสายพระเนตรที่มิเคยหยุดนิ่งอยู่ตลอดมา...
แม้หลายๆ คนจะว่ายกย่อง แต่ไม่เป็นการเกินเลยจริงๆหากจะบอกว่า “เราคนไทยโชคดีที่มีในหลวง จากการเปิดเผยของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ที่ได้บรรยายปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” ในครั้งหนึ่งว่า...
 


“...เป็นเรื่องน่าทึ่งมาก ขนาดกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าพายุเข้าแน่ ในปี ๒๕๓๘ พายุชื่อ “แองเจล่า” พระองค์ท่านทรงคำนวณเสร็จแล้วรับสั่งว่า “ไม่เข้า” คอมพิวเตอร์ ๓๐๐ กว่าล้านบาทที่กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่า “เข้า” ของพระองค์ท่านมีเพียงแล็ปท้อปตั้งโต๊ะธรรมดาๆ ซึ่งพระองค์รับสั่งว่า “ไม่เข้าจริงๆ” คือแฉลบเหนือขึ้นไป
ทุกๆ สิบโมงเช้ากรมอุตุนิยมฯ จะนำภาพถ่ายดาวเทียมมาถวาย โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยครับว่าทรงสนพระทัยดูแลทุกข์สุขของเราทุกวัน แล้วอยากบอกว่าทุกคืนด้วย พายุแต่ละลูกนั้นทรงตามมาตั้งแต่ฮาวาย อินโดนีเซีย ดูซิว่าจะมาถึงไหน จะเตรียมการขึ้นมาก่อน ความทุกข์สุขของพวกเรานั้นอยู่ในสายพระเนตรอยู่ตลอดเวลา ผมอยากจะเรียนให้พวกเราได้ภาคภูมิใจ ซาบซึ้งใจ เพราะฉะนั้นทุกสิบโมงเช้านั้นจะทรง
ตามตลอด พายุถึงไหนแล้วจะได้เตรียมการได้ทัน ...”


จากหนังสือเรื่อง "ตามรอยพระบาท จอมปราชญ์แห่งน้ำ" เรียบเรียง สุวิสุทธิ์


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
เจนจิรา เจริญชีพ


HASTAG : ในหลวงรัชกาลที่9 

ติดตามข่าวอื่นๆ