รับบุญครั้งยิ่งใหญ!! กระทรวงสาธารณะสุขจับมือแพทยสภา จัด "โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจ" เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐ !!

         กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า ชมรมนักศึกษาหลักสูตร ปธพ.โดยนักศึกษารุ่นที่ 5 และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติ สืบราชสันตติวงศ์ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ โดยจะจัดงานในวันที่ 13 และ 14 พฤษภาคม 2560 ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

 

      ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่กล่าวถึงโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นการจัดขึ้นครั้งที่ 5 โดยปกติหน่วยแพทย์อาสาฯ เป็นโครงการประจำปีของหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ หรือ ปธพ. ที่ตั้งใจสืบสานพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เริ่มครั้งแรกในปี 2556 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 ปี 2557 ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 3 ปี 2558 ที่จังหวัดกาญจนบุรี และครั้งที่ 4 ปี 2559 ที่จังหวัดนครราชสีมา สำหรับครั้งที่ 5 นี้ มีวัตถุประสงค์ระดมแพทย์ที่มีจิตอาสามาช่วยกันบำเพ็ญประโยชน์ คืนความสุขสู่สังคม พร้อมแสดงพลัง ความจงรักภักดีที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์

       ทั้งนี้ วันที่ 13 พ.ค. 60 เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา ที่อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชน ร่วมให้กำลังใจผู้ป่วย ให้การต้อนรับคณะแพทย์ และผู้ให้การสนับสนุนทั้งภาครัฐ และเอกชน ในโครงการแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

       สำหรับโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปราจีนบุรีได้มีการแบ่งพื้นที่การให้บริการหลายจุด และจุดบริการประชาชนโรงเรียนปราจีนกัลยาณี ได้รับผิดชอบในการตรวจโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นโรคซับซ้อนที่รอคอยคิวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ยาวนานในพื้นที่ โดยแบ่งเป็นผู้รับการตรวจจากศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองศาลาไทย จำนวน 400 คน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี 300 คน และรพ.สต.โคกไม้ลาย จำนวน 100 คน


     

        และนอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้เป็นประธานเปิดตาผู้ป่วยที่รับการผ่าตัดต้อกระจก พร้อมมอบแว่นกันแดด จำนวน 20 ราย และมอบแว่นสายตาให้ผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจคัดกรองจากจักษุแพทย์ จำนวน 100 ราย หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมการให้บริการของแพทย์ โดยมีผู้ป่วยมารับการบริการจำนวนมาก

 

ที่มาจาก : กรมประชาสัมพันธ์


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ


HASTAG : แพทย์อาสา  ในหลวง ร.๑๐  หน่วยแพทย์  เฉลิมพระเกียรติ 

ติดตามข่าวอื่นๆ