“ปชช.”หมดศรัทธา“ระบบยุติธรรม”เงินซื้อได้ จับ“ผู้มีอิทธิพล-ลากคอขรก.”ทำผิดลงโทษไม่ได้ ปล่อยคนชั่วเพิ่ม หนุน“โซเชียล-สื่อ”ตีแผ่สังคมตื่นตัว

       จากกรณีที่กรุงเทพโพลล์ ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง "ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรม" โดยเก็บข้อมูลจากประชาชน อายุ 18 ปีขึ้นไป จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 1,116 คน ระหว่างวันที่ 9-12 พ.ค. ที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนร้อยละ 32.7 จะหมดศรัทธาในกระบวนการยุติธรรม เพราะไม่สามารถลงโทษการกระทำผิดของกลุ่มผู้มีอิทธิพลและข้าราชการบางกลุ่มได้, ร้อยละ 24.1 จะส่งผลให้คนชั่วเพิ่มขึ้นเพราะไม่เกรงกลัวต่อการทำผิด และร้อยละ 22.0 จะส่งผลให้เกิดค่านิยม มีอิทธิพลก็พ้นผิด ความยุติธรรมเงินซื้อได้

       ขณะเดียวกัน ร้อยละ 78.6 เห็นด้วยใช้กระแสจากโซเชียลและสื่อมวลชนที่มาช่วยสอดส่องและตีแผ่เหตุการณ์ หรือคดีต่างๆ ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยมีเพียง ร้อยละ 21.4 ที่ไม่เห็นด้วย เพราะจะทำให้บุคคลกลายเป็นจำเลยสังคมทั้งที่ยังไม่มีการตัดสินและจะทำให้เสียรูปคดี


       อย่างไรก็ตามขณะที่ ประชาชน ร้อยละ 76.8 เชื่อมั่นค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ต่อการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ ว่ามีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ มีเพียงร้อยละ 23.2 เชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด  


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ศิริพงษ์ หนูแก้ว


HASTAG : บอส กระทิงแดง  กรุงเทพโพล 

ติดตามข่าวอื่นๆ