หนองคาย...โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จัดกิจกรรม รำลึก “มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล” วันพยาบาลสากล ปี 2560 (มีคลิป)

วันที่ 11 พ.ค. 2560 ณ ลานมิ่งมิตร ภายในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย นายแพทย์วัฒนา พารีศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ มอบหมายให้ นายพิทักษ์ ศรีหาวงศ์ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันพยาบาลสากล ประจำปี 2560 ระลึกถึงมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล

ทั้งนี้วันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี สภาพยาบาลระหว่างประเทศ (International Council of Nurses)ได้กำหนดให้เป็นวันพยาบาลสากล เพื่อระลึกถึงมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนินวิชาชีพพยาบาลและได้นำเสนอแนวทางให้พยาบาลทั่วโลกร่วมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหรือผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนโดยสื่อสารผ่านสมาชิกพยาบาล

 

โดยปีนี้สภาการพยาบาลระหว่างประเทศได้ให้คำขวัญ และสมาคมพยาบาลพยาบาลแห่งประเทศไทยให้ความหมายว่า “พลังนำความสำเร็จสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”เพื่อให้ผู้บริหารองค์กรพยาบาล ผู้บริหารสถาบันทางการพยาบาล และพยาบาลระดับปฏิบัติการในทุกภาคส่วนได้ร่วมกันรวมพลัง เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ส่งผลต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนโดยรวม จนเกิดความเข้มแข็งของระบบสุขภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 


นายพิทักษ์ ศรีหาวงศ์ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ กล่าวว่า ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากลขึ้นในครั้งนี้ เพื่อระลึกถึงมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพพยาบาล เผยแพร่นวัตกรรมและผลงานของพยาบาล ให้ความรู้และดูแลสุขภาพของประชาชน รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ความรู้ นิทรรศการ ผลงาน ประวัติมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ประวัติและผลงานพยาบาลดีเด่น การนำเสนอผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาล และการบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรีแก่ประชาชน อาทิ ตรวจวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย บริการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดดัชนีมวลกาย ให้คำแนะนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นต้น.

 

ภาพ/ข่าว ภัทรวินทร์ ลีปาน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดหนองคาย


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นายภัทรวินทร์ ลีปาน(โจ้)


HASTAG :

ติดตามข่าวอื่นๆ