ลืมไปเลย ล่าสุด !!! กระบวนการ "ปรองดอง" คืบใกล้เสร็จ เตรียมร่าง "สัญญาประชาคม" ก่อน ลต.แล้ว

ใกล้เข้าไปทุกขณะ และ มีความคืบหน้าของกระบวนการสร้างความสามัคคีปรองดอง ออกมาให้เราได้เห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้ว นับตั้งแต่ที่คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองที่มี พล.อ. ชัยชาญ ช้างมงคล ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเพื่อรับฟังความเห็นจากบรรดาพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง และ องค์กรต่างๆไปตั้งแต่วันที่14ก.พ.วันวาเลนไทน์ และเมื่อไม่นานนี้มีการเรียกฝ่ายต่างๆมาสอบทานความเห็นอีกครั้งหนึ่งเมื่อช่วงวันที่26เม.ย.ที่ผ่านมา


 

โดยพล.ต. คงชีพ ตันตระวานิช โฆษกกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า หลังจากที่คณะอนุกรรมการรับฟังความเห็นได้เปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะจากผู้แทนองค์กรต่างๆทั้งภาคประชาชน ประชาสังคม ภาคเอกชน ภาคราชการ รวมทั้งพรรคการเมือง และก ลุ่มการเมืองทั้งจากส่วนกลางและต่างจังหวัดนั้น สามารถได้รับข้อมูลที่เป็นเจตนา และความตั้งใจของทุกภาคส่วนที่จะร่วมกันเดินหน้าคลี่คลายปัญหาไว้ทั้งหมดแล้ว ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะได้ถูกรวบรวมจัดทำเป็นร่างเอกสารความเห็นร่วมในขั้นต้น


และจากนั้นจะจำแนกออกเป็นหมวดหมู่ตามหลักวิชาการจากคณะอนุกรรมการพิจารณาบูรณาการข้อมูล ก่อนที่จะจัดส่งให้คณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอกระบวนการปรองดองที่มี พล.อ. เฉลิมชัย สิทธิสารท ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานเพื่อจัดทำร่างสัญญาประชาคม เป็นขั้นตอนสุดท้ายเพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับทราบในข้อตกลงร่วมนี้ ก่อนที่ประเทศจะเดินไปสู่การเลือกตั้ง แบบไร้ปัญหา ไม่ให้ประเทศต้องเดินกลับไปสู่ความวุ่นวายและวิกกฤตทางการเมืองอีก


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
สุธา ทางดี


HASTAG : พล.อ.ชาญชัย  ปรองดอง  บุญระดม 

ติดตามข่าวอื่นๆ