“ทรงเข้าพระทัยความรู้สึกปชช.ยังคงรำลึกถึงพระองค์มิเสื่อมคลาย” ในหลวงร.10โปรดเกล้าฯจัดกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ลานพระราชวังดุสิต

       สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดกิจกรรม โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ พระราชทาน เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น. ณ อาคารรับรอง 606 สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง และเวลา 17.00 - 20.00 น. ณ ลานพระราชวังดุสิต เป็นประจำทุกวันจันทร์-อาทิตย์ โดยเริ่มเรียนวันแรกตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคมนี้ เป็นต้นไป อำนวยการสอนโดยโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (หญิง) โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) เจ้าหน้าที่ฝ่ายพระราชฐานชั้นใน

 

       ทั้งนี้ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง ทรงพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และทรงเข้าพระทัยถึงความรู้สึกของประชาชนชาวไทยว่ายังคงรำลึกถึงพระองค์มิเสื่อมคลาย และมีความประสงค์จะทำสิ่งที่แสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ และเพื่อให้เกิดความสามัคคีในประชาชนทุกหมู่เหล่า


       อย่างไรก็ตามสำหรับกิจกรรมจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์นี้  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดทำทุกวัน โดยในทุกวันเสาร์ จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการแสดงดนตรี ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต เพื่อพระราชทานความสุขแก่พสกนิกรอีกด้วย


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ศิริพงษ์ หนูแก้ว


HASTAG : ดอกไม้จันทน์  ในหลวงร.10  ในหลวงร.9 

ติดตามข่าวอื่นๆ