งามไส้สุดๆ!!!“บิ๊กตู่”สอบทางลับยังมี“ดีเอสไอ-ปปง.”ร่วมฟอกเงินสหกรณ์อีกอื้อ พบใกล้ชิด“อดีตภรรยานักการเมือง”อึ้ง!โยงคนสนิท“ธาริต”ซุก40ล้านด้วย

       จากกรณีมีรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 120/2560 เรื่องให้ข้าราชการมาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีเนื้อหาระบุว่า ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้มีคำสั่งที่ 265/2559 ลงวันที่ 28 เม.ย.2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีปรากฏข่าวการกระทำความผิดเกี่ยวกับการยักยอก และเบียดบังเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการของ ปปง. เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตลอดจนการส่งเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534

       ทั้งนี้โดยมีคำสั่งให้ พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ ที่ปรึกษาประจำสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงาน ปปง. มาปฏิบัติราชการสำนักนายกฯ เป็นการชั่วคราวโดยไม่ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม และในระหว่างการปฏิบัติราชการสำนักนายกฯ ให้ พ.ต.อ.สีหนาท ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกฯ เพื่อปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานด้านการปฏิรูประบบราชการ ระบบการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และราชการอื่นตามที่มอบหมาย โดยให้ได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มพิเศษและสิทธิประโยชน์อื่นใดไม่ต่ำกว่าที่ได้รับอยู่เดิม เบิกจ่ายจากสำนักงานปปง. ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ในความควบคุมกำกับดูแลของนายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

       อย่างไรก็ตามรายงานข่าวยังแจ้งอีกว่า พล.อ.ประยุทธ์ ยังมีคำสั่งย้ายนายนภดล อุเทน ผู้อำนวยการกองคดี 1 สำนักงาน ปปง. ให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ (พิเศษ) ระดับสูงตามกรอบอัตรากำลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษในสำนักคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) สำนักนายกฯด้วย สำหรับสาเหตุการโยก เนื่องจาก ปปง.ได้ตรวจสอบคดีฟอกเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ พบว่าในการซื้อขายที่ดินแปลงหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก ที่นายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตฯ กับพวกรวม 14 คน ถูกดำเนินคดีไปแล้วนั้น มีรายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่สนิทสนมกับนายธาริต เพ็งดิษฐ์ อดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) รวมทั้งมีกระแสเงินเข้ามาพักในบัญชีมากถึง 40 ล้านบาท


       “ ปปง.เชื่อว่า น่าจะมีบุคคลภายในร่วมรู้เห็นเป็นใจกับขบวนการฟอกเงินของสหกรณ์เครดิตฯ อีกจำนวนหนึ่งที่ยังคงแฝงตัวอยู่ทั้งในปปง.และดีเอสไอ รวมทั้งพฤติการณ์ต่างๆในอดีตที่มีความสนิทสนมกับอดีตภรรยานักการเมืองคนดัง หากยังคงให้ข้าราชการที่อยู่ในข่ายน่าสงสัยปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานต่อไป ย่อมส่งผลเสียต่อรูปคดีได้” รายงานข่าวระบุ

 

       ขณะที่กรรมการปปง. เปิดเผยด้วยว่า น่าจะยังคงมีเจ้าหน้าที่ ปปง.ส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้อยู่ โดยเฉพาะในระดับมีอำนาจตัดสินใจ ซึ่งคำสั่งโยกย้ายของนายกฯ ถือเป็นสิ่งที่ถูกต้อง โดยนายกฯคงมีทีมงานและตรวจสอบในทางลับแล้ว แต่ในบอร์ด ปปง.ยังไม่มีการหารือในเรื่องนี้ แต่คาดว่าประชุมในวันอังคารที่ 9 พ.ค.นี้จะมีการนำเรื่องดังกล่าวมาหารือและขยายผลผู้เกี่ยวข้องอีก  “ น่าเสียดาย ปปง.ควรทำเรื่องนี้เอง เพื่อแบ่งเบางานของนายกฯ ซึ่ง ปปง.ควรเป็นองค์กรที่มีนักบัญชีนักตรวจสอบเข้ามาทำงานตรวจสอบ เพราะปัจจุบันมีแต่นักกฎหมายและตำรวจ ทำให้ทิศทางของ ปปง.เดินตามรอยตำรวจ ทั้งที่ความจริงควรทำงานแบบมืออาชีพ มีฝ่ายทำหน้าที่ตรวจสอบของตัวเองด้วย” กรรมการปปง.รายหนึ่ง กล่าว


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ศิริพงษ์ หนูแก้ว


HASTAG : สีหนาท ประยูรรัตน์  ปปง.  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น  บิ๊กตู่ 

ติดตามข่าวอื่นๆ