เดือด !!! บิ๊กตู่ บอกจะ "ตบปาก" คนบอกยกเลิก 30 บาท รักษาทุกโรค ลั่นอย่าบิดเบือน หยุดเคลื่อนไหว

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พูดกับผู้ใช้แรงงานยืนยันว่า ไม่มีการยกเลิกโครงการ 30 บาทรักษาโรค ขอจับตบปากคนพูด และบอกปัญหาประเทศขณะนี้มาจากการบิดเบือนข้อเท็จจริง ขอให้หยุดการชุมนุมเสียที อย่าให้คนพวกนี้ออกมาเคลื่อนไหวอีก ยืนยันตั้งจิตเจตนาเปลี่ยนแปลงประเทศ อะไรไม่ดีตนรับผิดชอบ ขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือ ตนจะไม่ทำอะไรให้เสียหายเด็ดขาด

วันเดียวกัน พล.อ. ประยุทธ์ ส่งสาร เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560 ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 น.  ใจความว่า "พี่น้องผู้ใช้แรงงานที่รัก  เนื่องในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 นี้ ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังพี่น้องผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศทุกท่าน แรงงานถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ทั้งในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิตและบริการ ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลมีนโยบายในการสร้างงาน สร้างอาชีพที่มั่นคงให้แก่คนไทย โดยมุ่งหวังให้คนไทยทุกคนมีงานทำ มีรายได้ และมีหลักประกันทางอาชีพ พร้อมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะดูแลพี่น้องแรงงานไทยในทุกสาขาอาชีพ ทั้งแรงงานภายในประเทศและในต่างประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ให้แก่พี่น้องผู้ใช้แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ ให้ได้รับความคุ้มครอง สามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่างเท่าเทียม และมีรายได้ที่มั่นคง ตลอดจนได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่แรงงานไทย ในการก้าวสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ซึ่งจะทำให้เราสามารถเพิ่มรายได้ให้กับทุกคนได้ในระยะต่อไป  รัฐบาลขอขอบคุณและขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าไปอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตลอดมา ในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 นี้ ผมขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก อีกทั้งเดชะพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้โปรดอภิบาลประทานพร ให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกท่าน พร้อมทั้งครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง เพื่อร่วมเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป สวัสดีครับ"


ส่วนบรรยากาศวันแรงงาน มีการจัดกิจกรรมขึ้นในหลายจังหวัด อย่างที่จังหวัดสงขลา มีการจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติด้วยการร่วมกันนำแรงงานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปลูกป่าชายเลน ปล่อยพันธุ์ปูลงสู่ทะเลสาบสงขลาโดยที่บริเวณป่าชายเลนบ้านหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสงขลาประจำปี 2560 ซึ่งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานร่วมกับสถานประกอบการต่างๆ จัดขึ้น ภายใต้ชื่อ “ปลูกป่า ปล่อยปู เรียนรู้ชุมชน” เพื่อร่วมกันรำลึกถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงานที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เปิดโอกาสให้ผู้ใช้แรงงานได้ทำกิจกรรมร่วมกับนายจ้างและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อันเป็นการแสดงถึงพลังความรักความสามัคคีและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอีกด้วย โดยกิจกรรมในวันนี้นั้นแตกต่างจากหลายปีที่ผ่านมา เพราะเป็นการเน้นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ด้วยการร่วมกันปลูกต้นโกงกางจำนวน 5,000 ต้น ในพื้นที่ป่าชายเลน และปล่อยพันธุ์ปูลงสู่ทะเลสาบสงขลา จำนวน 5 ล้านตัว ซึ่งเป็นการเพิ่มพันธุ์ปู ให้เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญในทะเลสาบสงขลาและชุมชนริมทะเลสาบสงขลาในระยะยาว โดยกิจกรรมในวันนี้นั้นมีแรงงานจากสถานประกอบการต่างๆ ในจังหวัดสงขลา กว่า 500 คนเข้าร่วม


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
บุญชัย ธนะไพรินทร์


HASTAG : ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ติดตามข่าวอื่นๆ