โครงการเพื่อประชาชน!! นครพนม ชู อบต.นาหว้า ตำบลต้นแบบ "ห่วงใยไม่ทอดทิ้งกัน" ช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง ช่วยจัดหาที่อยู่ สนับสนุนมีอาชีพ รายได้

วันที่ 26 เม.ย. 2560 จากที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่นำโดยพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซึ่งมีภารกิจในการคุ้มครองพิทักษ์ ให้การช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิการแก่ผู้ที่อยู่ในภาวะยากลำบาก คนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่ง และผู้กระทำผิดตามกฎหมายควบคุมการขอทาน ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการคุ้มครองช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ให้มีปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินชีวิตและสามารถฟื้นฟูสภาพร่างกายจิตใจให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้นศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครพนม จึงได้มีการคัดเลือกพื้นที่ตำบลต้นแบบ ห่วงใยไม่ทอดทิ้งกันเพื่อสนับสนุนให้เป็นตำบลนำร่องในการจัดสวัสดิการสังคมในชุมชน เป็นต้นแบบในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในภาวะยากลำบาก คนไร้ที่พึ่ง และผู้กระทำผิดตามกฎหมายควบคุมการขอทาน

 

 

 

นางสุคลธ์ ศรีสงครามผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครพนมกล่าวว่า โครงการตำบลต้นแบบ ห่วงใยไม่ทอดทิ้งกัน ทางศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครพนม ได้คัดเลือกศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในชุมชนตำบลนาหว้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนมเป็นพื้นที่นำร่องในการจัดสวัสดิการสังคม ซึ่งมีการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนงานตามภารกิจผ่านคณะทำงานของชุมชน โดยมี นายอำเภอนาหว้า และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้าเป็นผู้นำ ซึ่งศูนย์ดังกล่าวได้ให้การช่วยเหลือและคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง7 ด้านประกอบไปด้วย ด้านการศึกษาที่ได้มีการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อให้ทุกคนได้เล่าเรียนรวมถึงห้องสารสนเทศที่เปิดให้บริการให้ทุกคนมาใช้ในการหาความรู้ สมัครงานและทำกิจกรรมอื่นๆ ด้านสุขภาพอนามัยก็มีสวัสดิการจากทางโรงพยาบาล ด้านที่อยู่อาศัยก็มีการสร้างบ้านให้ ด้านนันทนาการก็มีการสร้างห้องซ้อมดนตรีสร้างสุขเพื่อให้ทุกคนมาใช้บริการ ซึ่งมีทั้งเครื่องดนตรีสากลและดนตรีไทยให้ได้เลือกเล่นเพื่อผ่อนคลายความเครียด ด้านการบริการสังคมก็มีการช่วยเหลือในด้านต่างๆทั้งการลงพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชนเมื่อได้รับความเดือดร้อน หรือผู้ที่เดินทางไกลมาแล้วไม่มีที่พักอาศัยก็สามารถมาใช้บริการที่ศูนย์ดังกล่าวได้ ซึ่งจะมีห้องให้ทุกคนได้พักอาศัยแยกเป็นสัดส่วนเป็นห้องชาย ห้องหญิง รวมถึงด้านความมั่นคงทางสังคม ด้านการทำงานและการมีรายได้ก็มีการส่งเสริมสนับสนุนบุคคลเหล่านี้ให้มีอาชีพ มีรายได้ มีงานทำมาจุนเจือครอบครัว


นายสิรวิชญ์ ไชยโคตร ชาวบ้านบ้านอูนยางคำหมู่ที่5 ตำบลนาหว้า กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ทางศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครพนมได้มาสนับสนุนอาชีพให้กับทุกคน โดยชาวบ้านในพื้นที่ 3 หมู่บ้านที่ว่างงาน ไม่มีอาชีพจะรวมกลุ่มกันมาทำอิฐแดงเพื่อจำหน่ายประมาณ 5 คนต่อวัน โดยแต่ละคนจะได้ทำงานประมาณวันละ 5-6 ชั่วโมงผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆเพราะไม่ต้องใช้ทักษะมากนัก แต่ก็ถือว่าทำให้ทุกคนมีอาชีพ มีรายได้ที่สำคัญคือไม่ต้องดิ้นรนเข้าไปหางานทำในตัวเมือง สำหรับใครที่มาทำงานก็จะได้รับค่าจ้างกลับบ้านไปในตอนเย็นทันที คนละ 200 บาท ส่วนเงินที่เหลือก็จะเข้ากองกลางเพื่อนำไปใช้ในงาน      สาธารณประโยชน์ต่าง ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาโต๊ะ เก้าอี้มาใช้ร่วมกันในชุมชน ถือเป็นการตอนแทนคืนสังคมสร้างให้ทุกคนมีความสุขร่วมกัน

ข่าว/ภาพ ประทีป วชิระธัญญากุล / กันต์ ธนาอัครชล    ผู้สื่อข่าวภูมิภาค   สำนักข่าวทีนิวส์   จ.นครพนม


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นายประทีป วชิระธัญญากุล(หนึ่ง)


HASTAG :

ติดตามข่าวอื่นๆ