รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ต้องระวัง "ปัญหาเศรษฐกิจ" ยังเป็นเรื่องใหญ่ที่ปชช.ไม่พอใจ

สวัสดีครับแฟนข่าวทีนิวส์ วันนี้วันที่ 23 เม.ย. 2560 ประมาณช่วงวันที่ 20 ของทุกเดือน สวนดุสิตโพลจะทำการสำรวจความเห็นเรื่องรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ในสายตาประชาชน สำหรับเดือนนี้คำถามเดิมที่เคยถามคือ เรื่องใดที่ทำให้ประชาชนนิยมชมชอบรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์มากขึ้น 1. การปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น ร้อยละ 70.51 เหตุผลก็เพราะปราบปรามอย่างเด็ดขาดต่อเนื่องจริงจัง มีผลงานชัดเจน อันดับ 2. บ้านเมืองเป็นระเบียบสงบสุข ไม่มีการชุมชุมประท้วง ร้อยละ 65.33 เป็นเรื่องที่ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน อันดับ 3. การบริหารบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้ามั่นคง ร้อยละ 62.56 เพราะประเทศพัฒนาทันสมัยขึ้น

 

ส่วนเรื่องใดที่ทำให้ประชาชนนิยมลดลง แน่นอน ปัญหาเศรษฐกิจย่ำแย่ เป็นเรื่องแรกร้อยละ 76.50 อันดับ 2. คือการบังคับใช้กฎหมาย เช่น การเก็บภาษี กฎหมายจราจร อันนี้ร้อยละ 73.46 เพราะทำให้ประชาชนต้องลำบาก เดือดร้อน ไม่มีกระแสต่อต้านมาก อันดับ 3. เผด็จการปิดกั้นความคิดเห็นของประชาชน สำหรับภาพรวมความนิยมชมชอบต่อรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์มีเท่าเดิม ร้อยละ 44.77 มากขึ้นร้อยละ 25.83 น่าสนใจครับสองอันรวมกันก็ยังรวมกันเท่ากับร้อยละ 70 ในขณะที่นิยมชมชอบลดลงร้อยละ 30


 


อย่างไรก็ตาม พล.อ.ประยุทธ์จะต้องพิจารณาอย่างจริงจัง นั่นคือเรื่องปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้อง สำรวจความนิยมทุกครั้งเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่ประชาชนยังรู้สึกอยู่ แม้รัฐบาลจะแถลงอยู่ตลอดเวลา และอาจจะเห็นผลงานบางด้านว่าทิศทางแนวโน้มเศรษฐกิจดีขึ้น แต่ยังไม่น่าจะทันความรู้สึกของประชาชน ไม่เพียงเท่านั้น สิ่งที่จะต้องคิดคือเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับกระแสความรู้สึกของประชาชนชน กระทบต่อความรู้สึกของประชาชนส่วนใหญ่ต้องทบทวนอย่างละเอียด อย่างเช่น การสำรวจความนิยมครั้งนี้ เรื่องกฎหมายจราจร เรื่องรถกระบะ ได้รับผลกระทบอย่างยิ่ง เกิดแรงเหวี่ยงกับความรู้สึกของประชาชนอย่างทันที

 

 

 

ขอบคุณที่มา : แฟนข่าวทีนิวส์กับสนธิญาณ


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นิตติยา บุญตาวัน


HASTAG : แฟนข่าวทีนิวส์  สนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม 

ติดตามข่าวอื่นๆ