บอกลูกบอกหลานเช็กด่วน?? สกอ.เปิดรายชื่อ 10 ม.เอกชนสุดห่วย!! แถมการสอนไร้คุณภาพ?? มีมหาลัยชื่อดังติดเพียบ!! (รายละเอียด)

วานนี้(12/04/2560) ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)ได้มีการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.)โดยมีรศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) เป็นประธาน จากนั้น ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) เปิดเผยผลการประชุม กกอ. ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเอกชนที่จัดการศึกษาไม่เป็นไปตามมาตรฐานอุดมศึกษา และมติให้เปิดเผยรายชื่อ พร้อมหลักสูตรที่มีปัญหา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนได้รับทราบ 

โดยมีมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีปัญหา 10 แห่ง ใน 98 หลักสูตร แบ่งเป็น หลักสูตรในที่ตั้ง 20 หลักสูตร และหลักสูตรนอกที่ตั้ง 78 หลักสูตร ดังนี้ 

1.มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
2.มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 
3.มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
4.มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
5.มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จ.ปทุมธานี 
6.วิทยาลัยทองสุข 
7.วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
8.สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 
9.สถาบันรัชต์ภาคย์ 
10.มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี “ข้อมูลดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ตรวจสอบตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม 2559 ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบคือ มีอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่ครบตามที่กำหนด และรับนักศึกษาเกินจำนวนที่แจ้งไว้ ทั้งนี้ ในบางมหาวิทยาลัยแจ้งว่าปิดบางหลักสูตรไปแล้ว แต่เท่าที่ตรวจสอบพบว่ายังไม่ได้ปิดจริง ดังนั้น กกอ.มีมติให้ สกอ.ลงไปตรวจสอบอีกครั้ง เช่น เปิดเพราะมีนักศึกษาค้างท่อหรือไม่ และหากเป็นเช่นนั้น มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ หากพบว่าไม่ได้มาตรฐานให้ สกอ.แจ้งความดำเนินคดี


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. ตรวจสอบมหาวิทยาลัยเหล่านี้ ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม 2559 โดยปัญหาส่วนใหญ่ที่พบคือ มีอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่ครบตามที่กำหนด และรับนักศึกษาเกินกว่าจำนวนที่แจ้งไว้ 

ทั้งนี้ ในบางมหาวิทยาลัยแจ้งว่า ปิดบางหลักสูตรไปแล้ว แต่เท่าที่มีการตรวจสอบพบว่า ยังไม่ได้ปิดจริง อย่างไรก็ตาม หากตรวจสอบอีกครั้ง พบว่าไม่ได้มาตรฐาน จะแจ้งความดำเนินคดี


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
เอกสิทธิ์ ชูวารี


HASTAG : ไร้คุณภาพ  มหาลัย  เอกชน 

ติดตามข่าวอื่นๆ