นึกถึงประเทศก่อน !?!? "พล.อ.ประยุทธ์" ส่งตรง "กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน" ชัดทุกคำ... อย่าออกมาเคลื่อนไหว หากเคลื่อนไหวอยู่ก็อาจจะถูกมองอีกด้าน

ย้อนกลับไป 10 เมษายน 2560 การประชุม สปท. มี น.ส.วลัยลักษณ์ ศรีอรุณ รองประธาน สปท.ทำหน้าที่ประธานการประชุม พิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เรื่อง "ข้อเสนอประเด็นสำคัญเพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2557 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ตำแหน่งกำนัน วาระการดำรงตำแหน่งกำนัน และการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน และร่าง พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่...) พ.ศ. ....”   ที่ประชุมลงมติเห็นชอบรายงานฉบับดังกล่าวด้วยคะแนน 91 ต่อ 27 งดออกเสียง 32 โดยให้ส่งรายงานความเห็นให้ ครม.รับไปดำเนินการต่อไป

โดยสปท. มีข้อเสนอดังต่อไปนี้
-การลดวาระการดำรงตำแหน่งของกำนันจากเดิมให้อยู่ในตำแหน่งจนถึงอายุ 60 ปี เหลือให้ดำรงตำแหน่งวาระละ 5 ปี
-ให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนที่เลือกจากผู้ใหญ่บ้านในตำบลนั้นๆ ที่ลงสมัครรับเลือกเป็นกำนัน ให้อยู่ในตำแหน่งได้คราวละ 5 ปี ไม่จำกัดวาระ
-เพื่อให้กำนันที่ได้รับเลือกจากประชาชนได้รับการยอมรับจากคนในพื้นที่ ไม่เกิดการผูกขาดอำนาจและสั่งสมอิทธิพลในพื้นที่ รวมทั้งการให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้านทุก 3 ปี จากเดิม 5 ปี

ขณะเดียวกัน ที่ทำเนียบรัฐบาล 11 เมษายน 2560  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  โดยภายหลังการประชุมพล.อ.ประยุทธ์ กล่าวถึง  กรณีที่กำนันผู้ใหญ่บ้านยื่นหนังสือถึง ร.อ.ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ผ่านนายเจษ อนุกูลโภคารัตน์ ผบ.กลุ่มงานประสานงานการเมืองและรับเรื่องราวร้องทุกข์ สภาผู้แทนราษฎร เพื่อคัดค้านรายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง สปท. ที่เสนอลดวาระการดำรงตำแหน่งของกำนันเหลือ 5 ปี และให้มีการประเมินผลการทำงานของผู้ใหญ่บ้านทุก 3 ปี 

ทั้งนี้  พล.อ.ประยุทธ์  ระบุว่า  ขอนายกสมาคมกำนัน อย่าออกมาเคลื่อนไหว หากเคลื่อนไหวมากอาจมองได้เป็นการเคลื่อนไหวเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ขอให้นึกถึงประเทศก่อน และจากมติสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ยังมีขั้นตอนอีกมาก


ชมคลิป....


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
สินีนุช บรรเจิดธนากุล


HASTAG : กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน  ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ติดตามข่าวอื่นๆ