ศรีสะเกษ!!!อนุกรรมาธิการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คว้ารางวัลคนดีศรีสะเกษ!!ผู้ที่ทำงานเพื่อสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2560   ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่เวทีพูนดิน โรงเรียนอนุบาล ศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ และงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 ซึ่งสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น ซึ่งพระญาณวิเศษ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธ.) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระราชธรรมสารสุธี รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษเป็นผู้มอบโล่เชิดชูเกียรติและเกียรติคุณบัตร โดยการจัดงานครั้งนี้ มีกิจกรรมที่สำคัญคือ การมอบโล่เชิดชูเกียรติให้ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปที่ยังทำงานเพื่อสังคม จำนวน 24 คน มอบโล่เชิดชูเกียรติ "คนดีศรีสะเกษ"ประจำปี 2560 จำนวน 10 คน และ 1 องค์กร และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ประกาศงดเสพสุราตลอดชีวิต จำนวน 10 คน พร้อมทั้งมีการรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุของจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีนายทิวา รุ้งแก้ว ประธานคณะกรรมการประสานงานเพื่อพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ (คปศ) พร้อมด้วยนายอภิวัฒน์ แสนคุ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนที่ร่วมกันแต่งชุดพื้นเมือง 4 เผ่าไทย มาร่วมพิธีและให้การต้อนรับ

 

นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า สภาวัฒนธรรมจังหวัด ศรีสะเกษ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และองค์กรเครือข่ายได้ร่วมกันบรูณาการโครงการหมู่บ้านศีล 5 กับโครงการตามรอยพ่ออย่างพอเพียงให้เป็นโครงการ"โรงเรียน/หมู่บ้าน/ตำบลศีล ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง"โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ได้ยึดหลัก"บ ว ร" บ้าน วัด โรงเรียน เป็นเครื่องมือในการทำงาน และได้มีการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมประกาศเกียรติคุณบุคคลและหน่วยงานที่ทำงานเพื่อสังคม และได้จัดพิธีสรงน้ำขอพรจากพระเถระผู้ใหญ่ของจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยด้วยผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติในครั้งนี้ปรากฏว่า นางกัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ และคณะอนุกรรมาธิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ "คนดีศรีสะเกษ" ที่ทำงานเพื่อสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน โดยได้ทำหน้าที่ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ.ศรีสะเกษ มาอย่างยาวนานหลายสิบปี ทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่งของ จ.ศรีสะเกษ เป็นจำนวนมากตลอดทั้งปีอีกด้วย

 

ศิริเกษ    หมายสุข ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ศรีสะเกษ

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นายศิริเกษ หมายสุข


HASTAG :

ติดตามข่าวอื่นๆ