สุรินทร์จัดอุปสมบทหมู่ 50 รูป ทำดีเพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช(มีคลิป)

ที่วัดศาลาลอย พระอารามหลวง จังหวัดสุรินทร์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบท ตามโครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต1 จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช  และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาให้ได้มีโอกาสศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อน้อมนำหลักธรรมคำสอนมาประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิต

โดยมีบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าบรรพชาอุปสมบท ด้วยความสมัครใจ จำนวน 50 รูป ซึ่งผู้เข้า​​รับการบรรพชาอุปสมบทจะได้ศึกษาเกี่ยวกับพระธรรมวินัย การประพฤติปฏิบัติตนอย่างชาวพุทธที่ถูกต้อง และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เป็นองค์อุปถัมภกพระพุทธศาสนา


ซึ่งอุปสมบทหมู่ จำนวน 50 รูป นอกจะได้ ทำดีเพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช แล้วยังได้มีโอกาสทำความดี เพื่อเป็นมงคลชีวิต ด้วยการรักษาศีล ปฏิบัติธรรม ตามหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา มาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตอีกด้วยด้วย โดยพระภิกษุที่บวชในวันนี้จะได้แยกย้ายไปจำวัดต่างๆใกล้บ้าน ตามวัตถุประสงค์ต่อไป

 

ภาพ/ข่าว ธนินท์ทัศน์ ภูแก้ว ผุ้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ ประจำจังหวัดสุรินทร์


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นายธนินท์ทัศน์ ภูแก้ว(โจ้)


HASTAG :

ติดตามข่าวอื่นๆ