นายกฯลุงตู่ ขอคนไทยร่วมใจ!! สร้างบรรยากาศที่ดีเพื่อพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ และพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.10

หลังจากที่เมื่อวันที่ 6 เม.ย.ที่ผ่านมา ได้มีพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญอย่างเป็นทางการ พร้อมกับคำชี้แจงจากนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจว่าจากนี้ไปจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างหลังรัฐธรรมนูญมีผลใช้บังคับ และเมื่อค่ำวานนี้ นายกรัฐมนตรีได้ย้ำอีกครั้งผ่านรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนที่ออกอากาศทุกคืนวันศุกร์ว่า 

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่แก่ปวงชนชาวไทยเรียบร้อยแล้ว นับเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ 20 บนเส้นทางประชาธิปไตย 85 ปี ในประวัติศาสตร์การเมืองของไทย ที่สำคัญเป็นรัฐธรรมนูญที่ได้รับความเห็นชอบจากการออกเสียง ประชามติของปวงชนชาวไทย 

 

ทั้งนี้ การประกาศใช้รัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ถือเป็นการเริ่มต้นนับหนึ่งของเหตุการณ์อื่นๆ ที่จะตามมา จนกระทั่งการเลือกตั้งเสร็จสิ้นลง และเมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่แล้ว รัฐบาลชุดนี้ก็จะส่งมอบภารกิจให้รัฐบาลใหม่ อันจะเป็นการเริ่มช่วงเวลา ระยะสาม ตามโรดแมปที่รัฐบาลและคสช.วางเอาไว้แต่แรก และนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ตนต้องการใช้โอกาสนี้ขอให้ทุกคน ทุกภาคส่วนกระชับความเข้าใจ และประสานความร่วมมือกันให้มากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาประเทศ โดยน้อมนำ ศาสตร์พระราชา อันได้แก่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการคิด-ทำ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศรวมทั้ง การขับเคลื่อนประเทศด้วยกลไก ประชารัฐ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติ และเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญที่มุ่งให้ประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง  ยั่งยืน 


 


และนายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนทุกฝ่ายร่วมกันสร้างความสามัคคีปรองดองสร้างบรรยากาศที่สงบ สันติสุข เอื้ออำนวยต่อ วาระแห่งชาติ ที่กำลังจะมาถึง ได้แก่ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่อย่างสมพระเกียรติ รวมทั้งการเตรียมการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ และยุติธรรม ซึ่งแต่ละเหตุการณ์สำคัญก็จะดำรงอยู่ไปตามครรลองที่เหมาะสม ไม่สมควรที่ผู้ใดจะทำให้เสียบรรยากาศ เสียความรู้สึก เสียความตั้งใจ ของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ

 

 

 

 

ขอบคุณที่มา : แฟนข่าวทีนิวส์กับบุญระดม


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นิตติยา บุญตาวัน


HASTAG : แฟนข่าวทีนิวส์  บุญระดม 

ติดตามข่าวอื่นๆ