เตรียมเฮเลย!! ครม. มีมติคืนสิทธิผู้ประกันตน ตาม ม.39 กว่า 9 แสนราย หลุดระบบพ้นสภาพ ให้เข้าระบบได้อีกครั้ง !?!

ใครที่รอสิทธินี้อยู่อาจต้องมีเฮ ภายหลังจาก นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยกรณีในการประชุมของคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเห็นชอบร่างพ.ร.บ.การกลับเป็นผู้ประกันตน โดยให้ผู้ที่สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 เพราะไม่นำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเงินประกันสังคมมีโอกาสกลับเป็นผู้ประกันตนอีกได้ เพื่อสร้างหลักประกันและความมั่นคงในการดำรงชีวิตให้แก่ประชาชนผู้เป็นหลักประกันตน

 

 

โดยที่ผ่านมาได้กำหนดให้ผู้ที่อยู่ในประกันสังคม เมื่อสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง หากมีความประสงค์จะเป็นผู้ประกันตนต่อ ให้แสดงความจำนงต่อสำนักงานประกันสังคมภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดการเป็นผู้ประกัน แต่หากผู้ประกันตนที่ขอต่ออายุขาดส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกันก็จะสิ้นสภาพทันที  ซึ่งพบว่ามีผู้สิ้นสภาพสูงถึง 9.5 แสนราย ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือและให้โอกาสประชาชนที่มีรายได้น้อย กระทรวงแรงงานเสนอกฎหมายดังกล่าวเพื่อให้กลุ่มดังกล่าวสามารถกลับมาเป็นผู้ประกันตนได้ 


 

 

สำหรับผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับที่ผ่านมา 7 กรณีทั้งกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย กรณีทุพลภาพ กรณีตายอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ และว่างงาน

 

อย่างไรก็ตาม หากพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ผู้ประกันตนที่สิ้นสุดการเป็นผู้ประกันแล้ว สามารถมายื่นความจำนงขอกลับได้ที่สำนักงานประกันสังคม ภายใน 1 ปี โดยไม่ต้องจ่ายเงินสมทบย้อนหลังแม้ขาดส่งเป็นระยะเวลา 20 ปี.

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
กำพลาภร พุฒิพุทธ


HASTAG : ผู้ประกันตน  ประกันสังคม 

ติดตามข่าวอื่นๆ

อีเว้นท์ใหญ่แค่ไหนก็เงิบ!!! ด่วนจี๋ข้าวสารหอมมะลิสดใหม่จากท้องทุ่งเมืองสุรินทร์ 31 ตัน ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงถูกซื้อหมดเกลี้ยง ชาวนาน้ำตาปริ่มน้ำใจไทยอุดหนุนไทยไม่ต้องผ่านพ่อค้านายทุน