แน่นทุกธนาคาร!! ชาวน่าน แห่ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยวันแรก บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก พบปัญหาเอกสารหลายราย

ช่วงเช้าของวันที่ 3 เมษายน 2560 ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดรับลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ การลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ที่ทางรัฐบาลได้เปิดให้มีการลงทะเบียน เป็นไปด้วยความคึกคัก มีประชาชนผู้มีรายได้น้อยจำนวนมากมารอต่อแถวเพื่อลงทะเบียนตามโครงการฯ ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ คลังจังหวัด ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาอำเภอเมืองน่าน เจ้าหน้าที่มีการตั้งโต๊ะอำนวยความสะดวกรองรับประชาชนไว้ด้านนอก และมีการวางระบบการลงทะเบียนไว้อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ขั้นตอนการชี้แจงทำความเข้าใจในโครงการดังกล่าว รวมถึงการเตรียมเอกสาร การกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน มีเจ้าหน้าที่มาคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก พร้อมให้คำแนะนำแบบตัวต่อตัวเพื่อความรวดเร็ว ประชาชนส่วนใหญ่ที่มาลงทะเบียนจะเป็นผู้สูงอายุ และไม่เข้าใจเรื่องของการกรอกเอกสาร หรือการเตรียมเอกสารที่จะนำมาใช้ในการลงทะเบียน ซึ่งหลายรายต้องกลับบ้านไปเพราะเหตุเอกสารไม่ครบถ้วน

ส่วนที่ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน มีประชาชนมารอรับลงทะเบียนที่ด้านหน้าธนาคารกันเป็นจำนวนมากเช่นกัน ซึ่งในวันนี้ทางธนาคารได้เตรียมพร้อมสำหรับเอกสาร การให้คำแนะนำ การบริการต่างๆ ในการรับลงทะเบียนให้แก่ประชาชน ซึ่งในวันนี้ทุกแห่งจะสามารถให้บริการแก่ประชาชน ได้ประมาณ 200 – 400 คนเท่านั้น และที่ธนาคารออมสิน สาขาน่าน เช่นเดียวกันมีประชาชนผู้มีรายได้น้อยมารับบริการเป็นจำนวนมาก จากการสอบถามประชาชนที่มาลงทะเบียนบอกว่า ตนเองมารอจับบัตรคิวเพื่อรอลงทะเบียนตั้งแต่ 6 โมงเช้าของวันนี้ เพื่ออยากจะได้เป็นคิวแรกๆ เพื่อใช้เป็นบัตรสวัสดิการส่วนลดค่าน้ำ ค่าไฟ อย่างน้อยก็ช่วยประหยัด และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้ในแต่ละเดือน หลังจากที่รอบแรกได้มาลงทะเบียนและได้รับการช่วยเหลือในรอบแรกไปแล้ว  นางพิสมัย บุญเทียม คลังจังหวัดน่าน ได้เปิดเผยว่า ผู้ที่มีสิทธิ์การลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย จะต้องมีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (เกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2542) ว่างงานหรือมีรายได้ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2559 ทั้งสิ้นไม่เกิน 1 แสนบาท ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน สลาก ธกส. พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ หรือถ้ามีทรัพย์สินทางการเงินดังกล่าว จะต้องมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1 แสนบาท ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง และต้องไม่ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย หรือถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของผู้ลงทะเบียน และที่สำคัญผู้ลงทะเบียนจะต้องยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับทรัพย์สินและหนี้สินที่มีอยู่ด้วย


อย่างไรก็ตาม ในส่วนของจังหวัดน่าน ได้กำหนดรับลงทะเบียนตามที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ คือตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2560 ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนผู้มีรายได้น้อยทยอยมาลงทะเบียนตามสถานที่กำหนดไว้ คือ คลังจังหวัดน่าน ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) กันเป็นจำนวนมาก และจังหวัดน่านได้จัดให้มีการเปิดรับลงทะเบียนนอกสถานที่ ตามพื้นที่สาขาของธนาคาร ที่อยู่ห่างไกลตามหมู่บ้านต่างๆ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนไม่ต้องเดินทางไกลเพื่อมาลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย และยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางอีกด้วย

ภาพ/ข่าว  รดา บุญยะกาญจน์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.น่าน

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นางรดา บุญยะกาญจน์(รดา)


HASTAG :

ติดตามข่าวอื่นๆ