จังหวัดแพร่ เปิดวัดพระบาทมิ่งเมือง พระอารามหลวง จัดงานวันสายใจไทย

เมื่อเช้าวันที่ 2 เมษายน 2560 ที่พุทธสถานวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อำเภอเมือง แพร่ จังหวัดแพร่ พสกนิกรชาวจังหวัดแพร่ทุกหมู่เหล่า จูงมือเข้าวัด ร่วมใจจัดงานวันสายใจไทย และโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานนำคณะข้าราชการตุลาการ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ ชมรมสายใจไทยจังหวัดแพร่

วันที่ 2 เมษายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิสายใจไทย และเป็นวันก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์ประธานมูลนิธิที่ทรงมีต่อสมาชิกสายใจไทย และประชาชนชาวไทย และเป็นวันที่สมาชิกสายใจไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศชาติร่วมกันมา ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์กัน


จากนั้นได้เปิดโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ด้วยการเทศน์และแสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง กตัญญูต่อบิดามารดาผู้มีพระคุณต่อชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์

 

ข่าว/ภาพ ธีรพงษ์ ธงออน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดแพร่


ติดตามข่าวสารทาง Line


เรียบเรียงโดย
นายธีรพงษ์ ธงออน(คัท)


HASTAG :

ติดตามข่าวอื่นๆ