วัดขนอนใต้กรุงเก่า จัดพรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี วันพระราชสมภพ 62 พรรษา

วันนี้(2 เม.ย.60) พระมหาประสิทธิ์ อภิปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดขนอนใต้ เจ้าคณะตำบลขนอนหลวง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี วันพระราชสมภพ 62 พรรษา จำนวน 13 รูป โดยพระมหาประสิทธิ์ อภิปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดขนอนใต้ เป็นพระอุปัชฌาย์เอง

พระมหาประสิทธิ์ อภิปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดขนอนใต้ เปิดเผยว่า ทางวัดจัดให้มีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักเรียนที่ปิดเทอม ได้มีโอกาสใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาพระธรรมวินัย ตามหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้เด็กได้เรียนรู้ถึงแก่นสารของธรรมะ และมีระเบียบวินัยมากขึ้น เมื่อสึกออกไปก็สามารถนำไปปฏิบัติในดำรงชีวิตประจำวันได้


โดยจะมีพระพี่เลี้ยงคอยแนะนำให้การปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรม โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ ใช้เวลาในการบรรพชาอยู่ที่วัดจำนวน 11 วัน ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองนำบุตรหลานมาบรรพชาที่วัดขนอนใต้ จำนวนมากเป็นประจำทุกปี บางรูปพอถึงเวลาปิดเทอมก็จะมาบวชที่วัดแห่งนี้เป็นประจำทุกปี สำหรับเด็กที่มาบรรพชาเป็นสามเณรภาคฤดูร้อนมีอายุตั้งแต่6 ขวบจนถึง 12 ปี การบรรพชาในครั้งนี้เพื่อเป็นการถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี วันพระราชสมภพ 62 พรรษา

 

 

ภาพ/ข่าว  เกียรติยศ ศรีสกุล ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวที นิวส์  จ.พระนครศรีอยุธยา

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line


เรียบเรียงโดย
นายเกียรติยศ ศรีสกุล (เอก)


HASTAG :

ติดตามข่าวอื่นๆ