ชัดพอหรือยัง!? "สวนดุสิตโพล"เผยประชาชนทั่วประเทศค่อนข้างเชื่อมั่นรัฐบาล"พล.อ.ประยุทธ์"ในการเดินหน้าสร้างความปรองดอง!!!(รายละเอียด)

วันที่ 1 เม.ย.60 "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,227 คน ในหัวข้อ “ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการสร้างความปรองดอง” ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งทำการสำรวจระหว่างวันที่ 27-31 มี.ค.ที่ผ่านมา สรุปผลได้ดังนี้

1.ประชาชนคิดอย่างไร? กับการสร้างความปรองดองของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ที่กำลังดำเนินงานอยู่ในขณะนี้
อันดับ 1 ร้อยละ 74.33 อยากเห็นความสามัคคีปรองดอง บ้านเมืองสงบ เจริญก้าวหน้า
อันดับ 2 ร้อยละ 68.95 คิดว่าบ้านเมืองมีความขัดแย้งมานาน เป็นเรื่องที่ทำได้ยาก ต้องใช้เวลา
อันดับ 3 ร้อยละ 65.28 คิดว่าทุกฝ่ายควรพูดคุยร่วมกัน ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์
อันดับ 4 ร้อยละ 60.39 เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาล ที่ต้องการให้เกิดผลชัดเจนเป็นรูปธรรม
อันดับ 5 ร้อยละ 50.12 มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ผลักดันให้สำเร็จตามโรดแมป

2.ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานสร้างความปรองดองของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์มากน้อยเพียงใด?
อันดับ 1 ร้อยละ 37.41 ค่อนข้างเชื่อมั่นเพราะ รัฐบาลให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามโรดแม็ป เป็นเรื่องที่ทุกคนต่างคาดหวัง อยากเห็นบ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้ และมีความมั่นคง ฯลฯ
อันดับ 2 ร้อยละ 29.83 ไม่ค่อยเชื่อมั่น เพราะสถานการณ์บ้านเมืองยังไม่ดีขึ้น มีแต่ทะเลาะเบาะแว้ง ใส่ร้าย โจมตี ยังมีคนบางกลุ่มไม่พอใจการบริหารงานของรัฐบาล การเมืองมีแต่เลือกข้างเลือกฝ่าย เห็นแก่พวกพ้อง ฯลฯ
อันดับ 3 ร้อยละ 25.18 เชื่อมั่น เพราะเป็นรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากพรรคการเมือง มีอำนาจเด็ดขาดในการทำงาน เชื่อมั่นในตัวผู้นำ พูดจริงทำจริง ฯลฯ
อันดับ 4 ร้อยละ 7.58 ไม่เชื่อมั่น เพราะมุมมองความคิดเห็นแตกต่างกัน ไม่เปิดใจยอมรับ เปลี่ยนความคิดได้ยาก คนเห็นแก่ตัว มุ่งหวังแต่อำนาจและผลประโยชน์ รัฐบาลยังคงควบคุมและใช้อำนาจมากเกินไป ฯลฯ

 


3.ทำอย่างไร? การสร้างความปรองดองของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จึงจะสำเร็จ
อันดับ 1 ร้อยละ 83.86 รัฐบาลต้องทำอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง ให้ข้อมูลที่ชัดเจน ตรงไปตรงมา
อันดับ 2 ร้อยละ 72.37 ให้สร้างการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง รับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย
อันดับ 3 ร้อยละ 66.75 คนในสังคมต้องปรับทัศนคติ มุมมอง ลดอคติ คำนึงถึงส่วนรวม
อันดับ 4 ร้อยละ 57.21 การพิจารณาคดีทางการเมือง ต้องเป็นธรรม ไม่สองมาตรฐาน
อันดับ 5 ร้อยละ 53.06 ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
จิรศักดิ์ ทิตตยานนท์


HASTAG : โพล  รัฐบาล  ประยุทธ์ 

ติดตามข่าวอื่นๆ