แบบนี้ยังหาว่าศาล 2มาตราฐานอีกหรอ? ศาลปกครองคืนพาสปอร์ตจาตุรนต์ เหตุ..ไม่มีพฤติกรรมหลบหนี

ศาลปกครองกลาง ถนนแจ้งวัฒนะ ศาลปกครองกลางได้อ่านคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ 57/2559 ที่นายจาตุรนต์ ฉายแสง ยื่นฟ้องกระทรวงการต่างประเทศ, กรมการกงสุล, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ, ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ, อธิบดีกรมการกงสุล, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้ถูกฟ้องคดี 1-7 ขอให้ศาลเพิกถอนคำร้องและคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งเจ็ดที่ยกเลิกหนังสือเดินทางทั้ง 3 ฉบับของนายจาตุรนต์ ผู้ฟ้องคดี

 กรณีกระทรวงการต่างประเทศมีคำสั่งยกเลิกหนังสือเดินทาง โดยอ้างว่านายจาตุรนต์เป็นบุคคลที่มีหมายจับและห้ามเดินทางไปต่างประเทศ โดยศาลเห็นว่าแม้นายจาตุรนต์จะมีคดีในความผิดฐานขัดคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ไม่เข้ารายงานตัว และกระทำการยุยง ปลุกปั่นให้เกิดความไม่สงบหรือละเมิดกฎหมายแผ่นดิน ซึ่งอยู่ระหว่างสู้คดีในชั้นศาล และศาลได้อนุญาตให้ประกันตัวชั่วคราว แต่ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาล 

ประกอบกับนายจาตุรนต์ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศตาม คำสั่งหัวหน้า คสช. เว้นแต่ได้รับอนุญาต ซึ่งข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าแม้นายจาตุรนต์เคยขออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศแล้วหลายครั้ง ซึ่งศาลและ คสช. ก็ให้อนุญาต เดินทางออกไปประเทศจีน ญี่ปุ่น และเยอรมันนี และการเดินทางออกต่างประเทศของนายจาตุรนต์ทุกครั้งก็เดินทางกลับตามกำหนด ไม่มีพฤติกรรมหลบหนี หรือหลีกเลี่ยงการดำเนินคดี ดังนั้นการที่กรมการกงสุลยกเลิกหนังสือเดินทางดังกล่าว ตามคำขอของอธิบดีกรมการกงสุลนั้น จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลจึงมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งดังกล่าว โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่มีคำสั่งยกเลิกหนังสือเดินทาง

 


ทั้งนี้สำหรับหนังสือเดินทางของนายจาตุรนต์ จำนวน 3 ฉบับ ที่ได้รับคืนมาตามคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง ประกอบด้วย

หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป เลขที่ N92XXXX ซึ่งจะหมดอายุวันที่ 29 มี.ค. 2559

หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป เลขที่ AA552XXXX ซึ่งจะหมดอายุวันที่ 18 ส.ค. 2563

และหนังสือดินทางการทูต เลขที่ CD100XXXX ซึ่งจะหมดอายุวันที่ 15 ส.ค. 2561

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineติดตามข่าวการเมือง


เรียบเรียงโดย
วิลาสินี แววคุ้ม


HASTAG : จาตุรนต์ ฉายแสง 

ติดตามข่าวอื่นๆ