ร่วมด้วยช่วยกัน!! "ผอ.จิสด้า" เผยไฟป่าหมอกควันภาคเหนือไม่ได้รุนแรงอย่างที่คิด ระบุสถิติลดลงต่ำสุดในรอบ 5 ปี

 

วันนี้ ( 31 มี.ค.)    ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า กล่าวถึงสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ว่า สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันปีนี้ไม่รุนแรงอย่างที่คิด โดยจิสด้าใช้ดาวเทียมไทยโชตและดาวเทียมอื่นๆ อีกหลายดวง ติดตามจุดความร้อนหรือฮอตสปอต และดูพื้นที่เผาไหม้  ข้อมูลทั้ง 2 ส่วนชี้ชัดว่าสถานการณ์ไฟป่าตั้งแต่เดือน ม.ค.-มี.ค.2560 เมื่อเปรียบเทียบย้อนหลัง 4-5 ปีที่ผ่านมา ถือว่าต่ำที่สุดในรอบ 5 ปี และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง  ขณะที่ไฟป่าจากประเทศเพื่อนบ้านยังไม่มีแนวโน้มลดลง และมีส่วนทำให้เกิดหมอกควันปกคลุมในหลายพื้นที่ตอนบนของประเทศ

 


          

          

 

" สถานการณ์โดยรวมขณะนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ทุกส่วนทำได้ดีเกินคาด จำนวนจุดความร้อนและพื้นที่ความเสียหายที่เกิดจากการเผาไหม้ในหลายจังหวัดในเขตภาคเหนือมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะแม่ฮ่องสอน ตาก ลำปาง เชียงใหม่ เชียงราย  ปัจจัยสำคัญมาจากทุกหน่วยงานทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และกลุ่มอาสาสมัครต่างๆ ในพื้นที่ ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาและร่วมมือกันอย่างจริงจัง รวมถึงการที่หน่วยงานทุกภาคส่วนเข้าใจบทบาทและวิธีการทำงานของแต่ละหน่วยงานมากขึ้น ส่งผลให้เกิดเครือข่ายที่สามารถเชื่อมโยงและประสานข้อมูลกันได้ทุกระดับ ตั้งแต่ก่อนและในช่วงฤดูไฟป่า จนทำให้พื้นที่เสี่ยงและภาวะวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นลดลงอย่างเห็นได้ชัด" ดร.อานนท์  กล่าว

 

 


 

ผอ.จิสด้า กล่าวอีกว่า เนื่องจากฤดูไฟป่าและหมอกควันจะยาวไปจนถึงเดือน เม.ย. ดังนั้นเป็นไปได้ที่ตัวเลขต่างๆ อาจจะกลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีก ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนในพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่ เช่นเดียวกับทางจิสด้าที่จะต้องติดตามและรายงานสถานการณ์แบบวันต่อวัน เพื่อเป็นข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้การที่โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา หรือธีออส 2 ได้รับอนุมัติให้ดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มี.ค.ที่ผ่านมา ก็จะเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้ระบบการติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นายวิทย์ณเมธา เกตุแก้ว


HASTAG : หมอกควัน  จีสด้า  อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา  ธีออส 2  ไฟป่า 

ติดตามข่าวอื่นๆ