วินาทีอันทรงเกียรติ!!! "สมเด็จพระเทพฯ" ทรงรับการทูลเกล้าฯถวาย "เครื่องอิสริยาภรณ์" จากรัฐบาลอินเดีย ชาวต่างชาติหนึ่งเดียวที่ได้รับ (ชมคลิป)

ตามที่ประกาศสำนักพระราชวัง ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินเดีย ในวันที่ ๓๐ และ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ปัทมภูษัณ ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐอินเดียขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในฐานะที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านวรรณกรรมและการศึกษา อันเป็นคุณประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประเทศและประชาชน ทั้งนี้ มีผู้ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ปัทมภูษัณ จำนวน ๗ คน โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นชาวต่างประเทศเพียงพระองค์เดียวที่ทรงได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ดังกล่าว

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ ทีจี ๓๒๓ เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๕ น. และจะประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ ทีจี ๓๑๖ เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันศุกร์ ที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

ล่าสุด เฟซบุ๊ก เรารักราชวงศ์จักรี We love Chakri Dynasty ได้โพสต์คลิปวีดีโอ พร้อม ข้อความระบุว่า...สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามพระบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ปัทมภูษัณ ประจำปี 2560 ซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐอินเดียขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายในฐานะที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านวรรณกรรมและการศึกษา อันเป็นคุณประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประเทศและประชาชน ณ ราชปติภาวัน กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 วิดีโอจาก : FB_President of India

 


ขอบคุณ เฟซบุ๊ก เรารักราชวงศ์จักรี We love Chakri Dynasty"


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
อติ บุญเสริม


HASTAG : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  อินเดีย 

ติดตามข่าวอื่นๆ