ย้อนฟัง"หลวงตามหาบัว"เทศนาถึง"ทักษิณ" อย่าอาจเอื้อมประธานาธิบดี!!เปรียบเทียบ"พระเทวทัต"แข่งบุญพระพุทธเจ้าถูกธรณีสูบ!!?? (ชมคลิป)

เมื่อวันที่27 ก.ย.48 พระธรรมวิสุทธิมงคล หรือ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี ได้เทศน์อบรมฆราวาส และลูกศิษย์ ในการเทศน์ครั้งนั้นหลวงตาได้ ตำหนิพฤติกรรมของนายทักษิณ ชินวัตร ในฐานะที่เคยเป็นพระอาจารย์และเคยให้ความช่วยเหลือนายทักษิณมากก่อน ว่าด้วยเรื่องเหยียบหัวประชาชน..มุ่งหน้าต่อประธานาธิบดีชัดเจน โดยหลวงตาได้เปรียบเทียบนายทักษิณกับ พระเทวทัต ต่างกับที่ท้ายที่สุดพระเทวทัต ยกพระพุทธเจ้าขึ้นเป็นคุณอย่างสุดยอด ถวายคางกรรไกรเป็นพุทธบูชา โดยมีเนื้อหาการเทศน์ในบางช่วงบางตอนระบุว่า...

"การเมืองอะไร กองขี้อยู่ในการเมืองนั้น เวลานี้ส้วมถานอยู่ในการเมือง ยักษ์ใหญ่อยู่ในการเมือง เปรตผีอยู่ในการเมืองว่าไง นี้เราไปชำระล้าง เราจะตายแล้วนะ อกเราจะแตกแล้วนะ เราช่วยพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยมาเป็นเวลา ๗ ปี เป็นตายชีวิตเรามอบเลยกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เราไม่มีอะไรเสียดายในตัวของเรา นอกจากมีความเสียดายและเป็นห่วงพี่น้องทั้งหลายเท่านั้น มันยังมาหาเรื่องว่าเราเล่นการเมือง

.... ถ้าพูดภาษาโลกก็ว่าเราแค้นที่สุดเลย แค้นให้รัฐบาลชุดนี้ ไม่เคยมี รัฐบาลตั้งมากี่ชุดๆ ก็หากมีเป็นธรรมดาๆ เรียกว่าพอทนได้ๆ  อันนี้ไม่ทราบว่าจะทนได้หรือไม่ได้ ออกแง่ไหนๆ มีแต่เรื่องเหยียบหัวประชาชนๆ และกินตับกินปอดประชาชน กวาดเข้าพุงของตัวเองๆ ในวงนี้ อย่างน้อยเรียกว่าส้วมใหญ่ถานใหญ่ มากกว่านั้นเรียกว่านรกอเวจีอยู่ในนั้นเลย เราเห็นแล้วสลดสังเวช

 มุ่งใส่ประธานาธิบดี ว่างั้นนะ เราเอาธรรมจับเข้าไป ประธานาธิบดีอะไร เกิดมาไม่เคยมีประธานาธิบดี เมืองไทยเราครอบครองกันมาด้วยความสงบร่มเย็น เราอยากถามว่าอย่างนั้น เข้าใจไหม นี่ละมันจะเอาไฟเผาบ้านเผาเมืองเวลานี้ 

นี่เราทราบมาเต็มหูเต็มตาเต็มใจของเรานะที่เรามาพูดนี่น่ะ มันออกทุกแง่ทุกมุมเลย ป่าๆ เถื่อนๆ นี่น่ะ มีตั้งแต่สิ่งที่จะเผาเป็นฟืนเป็นไฟ มุ่งหน้าต่อประธานาธิบดีชัดเจนแล้วเดี๋ยวนี้ พระมหากษัตริย์เหยียบลง ศาสนาเหยียบลง ชาติเหยียบลง  นั้นละวงยักษ์วงผีวงเปรตวงมารอยู่ในนั้นหมด

ที่ว่าเวลานี้ก็เตือนรัฐบาล เพราะรัฐบาลจะพาคนทั้งประเทศนี้ผิด เพราะอาจเอื้อมเอาเหลือเกินจะเป็นประธานาธิบดี ไม่บอกมาก็ตาม เรื่องชัดเจนๆ มาแล้วบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศไทยไม่ใช่คนหูหนวกตาบอด เขารู้เหมือนกัน ... ไปเรียนวิชามาแบบไหน วิชาแบบนี้ในเมืองไทยเราไม่เคยมี วิชาแบบจะกลืนโลกกลืนสงสาร กลืนชาติ กลืนศาสนา กลืนพระมหากษัตริย์ วิชาของเมืองไทยที่เราเคยเรียนมาไม่มี


เวลานี้กำลัง.. นี่คำว่าเทวทัตแทรกธรรม เทวทัตทำลายพระพุทธเจ้า นี้ก็กำลังเข้ามา เทวทัตยังรู้โทษ เทวทัตเป็นข้าศึกศัตรูต่อพระพุทธเจ้า เวลาพระเทวทัตแยกตัวออกไปเป็นศาสดาองค์เอกขึ้นมาแข่งพระพุทธเจ้า เขามาบอก พระอานนท์ก็นำมาทูล บอกว่า เวลานี้พระเทวทัตแยกตัวจากพระองค์แล้วไปเป็นศาสดาองค์ใหม่แทนพระองค์ หรือจะว่าแข่งพระองค์ก็ได้ พอพระองค์รับทราบแล้วก็ว่า เอ๊อ ภาษิตนี้เราก็ไม่ลืม เพราะเป็นภาษิตที่สะดุดใจอย่างแรงกล้า ที่พระเทวทัตไปทำลายพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงปลงธรรมสังเวช เออ ท่านว่างั้น    สุกรานิ อสาธูนิ       อตฺตโน อหิตานิ , ยํ เว หิตญฺจ สาธุญฺจ ตํ เว ปรมทุกฺกรํ.    สิ่งที่เลวร้ายทั้งหลาย ทั้งไม่เป็นประโยชน์แก่ตนและไม่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมด้วย สัตว์ที่ชั่วช้าลามกทำได้ง่าย ส่วนกรรมใดงานการใดที่เป็นประโยชน์แก่โลกแก่ตนด้วยแก่ผู้อื่นด้วย ดีด้วย งานนั้นสัตว์ประเภทนี้ทำได้ยากอย่างยิ่ง นี่พระพุทธพจน์ พระองค์แสดงไว้แล้ว

พระเทวทัตยังดีนะ กลับมาถวายคางกรรไกร เห็นโทษเห็นภัยกราบทูลพระพุทธเจ้า พระองค์ก็รับสั่งว่า “เอ้อ เราก็เสียดาย แต่มานี้หลักธรรมชาติ คือความชั่วของตัวเองนั้นแหละเป็นไปเอง ไม่มีใครที่ควรจะไปตำหนิเขา กรรมของตัวเองทำ แล้วก็จะบังคับตัวเอง นี่จะมาหาเราตถาคตนี้ มาถึงเพียงหน้าวัดเท่านั้น ไม่เข้าถึงเราก็จะถูกแผ่นดินสูบ ท่านว่าอย่างนั้น แล้วเทวทัตก็มาถึงนั่นจริงๆ หามกันมาลงที่สระหน้าวัด บรรดาลูกน้องทั้งหลายลงอาบน้ำ พระเทวทัตก็จมลงไป แล้วไม่ได้อะไรที่นี่จนตรอกเต็มที่แล้ว ว่าจะขอขมาโทษจะถวายบูชาด้วยความเห็นโทษของตัวเองก็ไม่ทัน

พอแผ่นดินสูบลงไปถึงคางกรรไกร เลยขอถวายคางกรรไกรเป็นวาระสุดท้ายแล้ว เห็นโทษตัวเองอย่างเต็มเหนี่ยว แล้วยกพระพุทธเจ้าขึ้นเป็นคุณอย่างสุดยอด  ขอถวายคางกรรไกรนี้เป็นพุทธบูชาแก่พระองค์ แล้วก็จมลงไป พระพุทธเจ้าก็ทรงยิ้มละที่นี่ เอ้อ ไม่มีทางตำหนิแหละ ท่านว่าอย่างนั้น กรรมชั่วก็พาให้คนชั่วดังที่เทวทัตเป็นอยู่นี้ที่เขาถูกแผ่นดินสูบ นี้คือกรรมชั่วของเขาทั้งนั้น ไม่ลำเอียง เขาก็จำต้องลงไปนรกตกอเวจีเป็นธรรมดา แต่กรรมดีของเขายังมีคือความเห็นโทษ เฉพาะอย่างยิ่งท่านย่นมาคือความเห็นโทษ แล้วถวายคางกรรไกรต่อเราตถาคตเพื่อเป็นการบูชา ชะล้างสิ่งที่เป็นโทษของตน

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineติดตามข่าวการเมือง


เรียบเรียงโดย
วิลาสินี แววคุ้ม


HASTAG : หลวงตามหาบัว  ทักษิณ ชินวัตร 

ติดตามข่าวอื่นๆ