น้อมรับใส่เกล้ากระหม่อม!!! "สมเด็จพระเทพฯ" พระราชทานข้อคิดที่คนไทยพึงนำไปปฏิบัติ ในงานจุฬาฯ วิชาการ ครั้งที่ 15 #ทรงพระเจริญ

เมื่อวันที่ 17 มี.ค. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทอดพระเนตรนิทรรศการในงานจุฬาฯ วิชาการ ครั้งที่ 15 เป็นวันที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนิสิตออกสู่สังคม ภายใต้แนวคิด “จุฬาฯ เอ็กซ์โป – จุฬา 100 ปี นวัตกรรม คิดทำ เพื่อสังคม” โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการ Arts Yourself ของคณะอักษรศาสตร์ ซึ่งจัดแสดงผลงาน ความน่าสนใจ และความรู้ของชมรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อนักเรียน นักศึกษา อาทิ ชมรมภาษาสเปน ซึ่งเป็นภาษาที่มีจำนวนคนใช้มากเป็นอันดับ 2 ของโลก ราว 400 ล้านคน และชมรมภาษาและวัฒนธรรมอินเดีย ที่จัดแสดงอักษรเทวนาครี ซึ่งเป็นอักษรหลักที่ใช้เขียนในภาษาต่างๆของอินเดีย ซึ่งในอนาคตมีแผนการขยายการสอนภาษาเบงกอลลี ทมิฬ และปัญจาบี โดยมีรับสั่งให้ศึกษาภาษาท้องถิ่นของอินเดียให้ลึกกว่าเดิม

 

 

จากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทอดพระเนตรนิทรรศการทางวิศวกรรม ครั้งที่ 17 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Driving Innovation, Unlocking Our Future เพื่อสื่อถึงบทบาทของนวัตกรรม ในฐานะกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศไทย ให้สามารถยืนหยัดได้ด้วยเทคโนโลยีของตนเอง ทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรม เพื่อนำพาประเทศออกจากกับดักรายได้ปานกลาง สู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยจัดแสดง “วิศวะนคร” เป็นเมืองซึ่งใช้นวัตกรรมที่คิดค้นโดยวิศวกรเป็นตัวขับเคลื่อนโลกในอนาคต ผ่าน 5 แนวคิด ได้แก่ นวัตกรรมเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีดิจิทัล, นวัตกรรมจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ, นวัตกรรมการจัดการอาหาร พลังงาน และน้ำ, นวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคมเมือง และนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ อาทิ หุ่นยนต์เก็บขยะ เพื่อนำไปเก็บขยะตามชายหาด ลดปัญหาปริมาณขยะ รักษาทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อม โดยอยู่ระหว่างการทดลองและปรับปรุงหุ่นยนต์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ก่อนจะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายในโอกาสต่อไป

 

 

ล่าสุด เฟซบุ๊ก เรารัก สมเด็จพระเทพ ฯ : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า .... 

"ทำตามหน้าที่ไป และคิดเอาเองว่าหน้าที่คืออะไร".........น้อมรับใส่เกล้าใส่กระหม่อมพระพุทธเจ้าค่ะ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิืงยืนนาน

ขอบคุณภาพ...งานจุฬาวิชาการ


 

ขอบคุณ เฟซบุ๊ก เรารัก สมเด็จพระเทพ ฯ : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
อติ บุญเสริม


HASTAG : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ติดตามข่าวอื่นๆ