แฉข้อมูลสำคัญ!?!? "โกตี๋"แดงฮาร์ดคอร์ โพล่งเองมีพรรคใหญ่หนุนหลัง "เพจดัง"ลากหมดไส้คิดแบ่งแยกดินแดน ซ่องสุมกองโจร กระทำอุกอาจขัดรัฐธรรมนูญ

วันนี้(21 มีนาคม 2560) เพจปราชญ์ สามสี ได้โพสต์ข้อความระบุว่า 

โกตี๋ แดงฮาร์ดคอร์...คิดแบ่งแยกดินแดนมาตั้งแต่แรก มีการซ่องสุมกำลังอาวุธและมวลชนหัวรุนแรงแบบกองโจร และคำจากปากโกตี๋ระบุเองว่า ได้การสนับสนุน จากพรรคเพื่อไทย

ล่าสุดก็ยุยงส่งเสริมให้ ศาสนา - ลัทธิ บางส่วนติดอาวุธรบราฆ่าฟันกันอีก...

กลุ่มโกตี๋กระทำขัดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่ มาตรา ที่๑ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เลยทีเดียว ...

ความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา อาจจะเข้าข่ายความผิดความมั่นคง ตั้งแต่ ม.๑๑๓ - ม.๑๑๔ เลยทีเดียว เพราะ พฤติกรรมเข้าข่าย กบฎ ตาม ม.๑๓๕/๒
งานนี้ กาลเวลา ทำให้เรา พบความจริง ของโกตี๋จริงๆครับ

ปล. ภาพจากรายการ เรื่องเล่าเช้านี้ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ |

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

มาตรา ๑ (รูปแบบรัฐ)
ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้

มาตรา ๒ (รูปแบบการปกครอง)
ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

มาตรา ๓ (อำนาจอธิปไตย)
อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม


มาตรา ๔ (ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค)
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง

มาตรา ๕ (ความเสมอภาคภายใต้กฎหมาย)
ประชาชนชาวไทยไม่ว่าเหล่ากำเนิด เพศ หรือศาสนาใด ย่อมอยู่ในความคุ้มครองแห่งรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน

มาตรา ๖ (กฎหมายสูงสุดของประเทศ)
รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้

มาตรา ๗ (การอุดช่องว่างในรัฐธรรมนูญ)
ในเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ให้วินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"time discovers truth" - Lucius Annaeus Seneca Wriiter, Philosopher ,statesman of Roman.
"กาลเวลาจะทำให้พบความจริง" - ลูชิอูส แอนเนอูส เซเนเกา เป็นนักเขียน ปรัชญา รัฐบุรุษแห่งโรมัน


 

 

 

 

 

 

อ้างอิงข้อมูลจาก เฟสบุ๊ค ปราชญ์ สามสี


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
สินีนุช บรรเจิดธนากุล


HASTAG : พรรเพื่อไทย  แดงฮาร์ดคอร์  โกตี๋เรดการ์ด  แดงล้มเจ้า  ปราชญ์ สามสี  โกตี๋  กบฏ  แฉ  เสื้อแดง 

ติดตามข่าวอื่นๆ