มนุษย์จำพวกใดที่สามารถบรรลุธรรมขั้นสูงได้ “หลวงตามหาบัว” ได้บอกแยกจำพวกให้เห็นไว้ชัดเจนมาดูกัน?

มนุษย์จำพวกใดที่สามารถบรรลุธรรมขั้นสูงได้ “หลวงตามหาบัว” ได้บอกแยกจำพวก ให้เห็นไว้ชัดเจนมาดูกัน?

ถาม : การจะตรัสรู้ได้นั้นต้องมาเกิดเป็นมนุษย์เท่านั้นหรือ?
ตอบ : สัตว์อื่นๆ ไม่มีสติปัญญา มนุษย์มีสติปัญญามาก แต่ก็ต้องประกอบด้วยความพากเพียรมากเป็นพิเศษจึงจะตรัสรู้ได้ ดังนั้นมนุษย์จึงไม่ใช่ทุกคนที่จะตรัสรู้ได้ พรหมโลกชั้นสุทธาวาสเป็นภูมิจะบรรลุธรรมขั้นสูงสุดได้อย่างแน่นอนกว่ามนุษย์จำนวนมากเสียอีก มนุษย์ถ้าไม่พากเพียรทำความดี ย่อมจะทำให้ระดับของตนตกต่ำลงไปได้ มนุษย์เราก็มี ๔ จำพวก เหมือนบัว ๔ เหล่า คือ


ติดตามข่าวเพิ่มเติมที่ :“จิตกับธรรมเป็นอันเดียวกัน สว่างจ้า” ในวันที่หลวงตาบัวได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุด

๑.พวกมีภูมิวาสนาเต็มที่แล้ว พร้อมจะก้าวเข้าถึงขั้นสำเร็จในไม่ช้าเมื่อได้รับอุบายแห่งธรรมอย่างถูกต้อง
๒.พวกที่รองกันลงมา และพร้อมที่จะบรรลุธรรมในลำดับต่อไป ถ้าเป็นโรคก็พร้อมที่จะหายเมื่อถูกกับยา
๓.พวกที่พอแนะนำสั่งสอนได้ หลายครั้งหลายหนจึงมีทางเข้าใจ ปฏิบัติโดยสม่ำเสมอก็มีทางบรรลุได้ ถ้าเป็นโรคก็มีทางจะหายถ้าถูกกับยา และมีทางจะตายได้ ถ้าเจ้าตัวประมาทชอบรับประทานของแสลงซึ่งขัดกับยา
๔.พวกสุดท้ายนี้ สุดเสียทุกอย่างขึ้นชื่อว่าความดี แต่ถ้าเป็นความชั่วก็สู้ได้กระทั่งหมดลมหายใจไม่มีถอย เพราะเป็นจำพวกมืดแปดทิศ จึงไม่รู้จักกลัวทุกข์

ติดตามข่าวเพิ่มเติมที่ :เจ้าคุณนรฯยืนยันหนักแน่นว่า “พระอนาคามีไม่มีอารมณ์ทางราคะตัดได้สิ้นแล้ว” ท่านเจ้าคุณเทพกวีบันทึกไว้


จิตก็เหมือนสิ่งทั้งหลาย มีต้นไม้และเด็ก เป็นต้น ต้องได้รับการบำรุงส่งเสริมจึงจะเจริญขึ้น แต่จิตนั้นต้องแล้วแต่เจ้าของเองจะบำรุงอย่างไร ก็เป็นไปตามนั้น
ติดตามข่าวเพิ่มเติมที่ :“นิพพาน” “สาวกภูมิ”และ“พุทธภูมิ” คือ หรือแตกต่างอย่างไร ครับ หลวงปู่ ? ในหลวง ร.๙ ทรงพระราชปุจฉาวิสัชนาธรรมในครั้งที่ได้ไปนิมนต์หลวงตามหาบัว

หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
คัดจากหนังสือ ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน ในกรุงลอนดอน
FB @jdluangtapoophadang พุทธมหาเจดีย์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน ภูผาแดงฯ
ข่าวโดย :  กิตติ จิตรพรหม ทีนิวส์  / สำนักพิมพ์ กรีนปัญญาญาณ/ ทีมข่าวปัญญาญาณ – ทีนิวส์


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
กิตติ จิตรพรหม


HASTAG : หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน  หลวงตามหาบัว  หลวงตาบัว 

ติดตามข่าวอื่นๆ