มงคลล้ำค่าที่ฝากไว้ในแผ่นดิน!! พระกริ่งไพรีพินาศ ภปร.รุ่นแรกของไทย ร.9เสด็จเททอง สมเด็จญาณสังวรฯ อธิษฐานจิต เกจิดังทั่วไทยร่วมพิธี!!!

"พระกริ่งไพรีพินาศ ภปร.รุ่นแรกของประเทศไทย”

กริ่งไพรีพินาศ ภปร. นวปทุม ปี2535 เนื้อเงิน
ในหลวง รัชกาลที่ 9 เสด็จเททอง.....สังฆราช(สมเด็จญาณสังวร) อธิฐานจิต....สวยเดิมพร้อมกล่องเดิมจากวัด

 


ทาง คณะกรรมการได้ดำเนินการจัดสร้างขึ้นเพื่อมอบแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสมนาคุณ “มูลนิธิศาลาพระราชศรัทธา” ซึ่งแนวความคิดในการจัดสร้าง “พระกริ่งนวปทุม” นี้มีความสอดคล้องกับนามวัดคือ “ปทุมวนาราม” จึงนำต้นแบบมาจาก “พระกริ่งพระปทุม” หรือ “พระกริ่งใหญ่ของจีน” ที่ “พระเจ้าปทุมสุริยวงศ์” แห่งพระราชอาณาจักร “ขอม” ในอดีตกาลได้ทรงสร้างไว้เป็นปฐมและโดยเหตุที่ท่านเจ้าประคุณ “สมเด็จพระสังฆราชแพ วัดสุทัศนเทพวราราม” เคยทรงมีพระกระแสรับสั่งว่า “การสร้างพระกริ่งของพระองค์ได้แบบอย่างมาจาก “พระกริ่งปทุมสุริยวงศ์” คือมีพระพุทธลักษณะประทับนั่งปางมารวิชัยบนฐานบัวคว่ำบัวหงายพระหัตถ์ซ้าย ทรงวชิราวุธ”

โดยบันทึกของวัดปทุมวนารามฯระบุว่าเป็น

“พระกริ่งไพรีพินาศ ภปร.รุ่นแรกของประเทศไทย”

ที่มีการจัดสร้างถึง “๓ เนื้อ” คือ

1.เนื้อทองคำ สร้าางตามจำนวนสั่งจอง
2.เนื้อเงิน สร้างจำนวน ๓,๐๐๐ องค์
3.เนื้อนวโลหะ สร้างจำนวน ๓,๐๐๐ องค์

 

นอกจากนั้น ทั้ง “พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์นวปทุม ภปร.” และ “พระไพรีพินาศ ภปร.” ยังได้มีการ “ตอกโค้ด” กันการปลอมแปลงโดยตอกไว้ที่องค์พระทุกองค์และทุกเนื้อ...

 

"....วัน พฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นเวลาก่อนที่ล้นเกล้าฯ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช” เสด็จ พระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเททองในเวลา ๑๗.๐๐ น. จำแนกเป็นทองคำบริสุทธิ์ ๑๐๐% คิดเป็นน้ำหนัก ๑๒๕.๒ บาท ทองคำชนิดบริสุทธิ์ ๙๐% คิดป็นน้ำหนัก ๒๙.๔ บาท และทองเค (๒๘ k) คิดเป็นน้ำหนัก ๒๖.๖ บาท จึงนับว่า “หลวงพ่อพระเสริมภ.ป.ร.” มีส่วนผสมที่เป็น “ทองคำ” ซึ่งมีความบริสุทธิ์เป็นเปอร์เซ็นต์สูงมาก

นอกจากนี้ยังมีผู้มีจิตศรัทธานำ “เงินบริสุทธิ์, ทองแดง, ทองเหลือง, ขันลงหิน” อีกเป็นจำนวนมากมาร่วมหล่อเป็นองค์ “หลวงพ่อพระเสริม ภปร.” ที่แสดงให้เห็นถึงการ “ไม่แบ่งแยกชนชั้น” ไม่ว่าจะยากดีมีจนทุกคนมีสิทธิได้ร่วม “โดยเสด็จพระราชกุศล” สร้างพระพุทธปฏิมา “หลวงพ่อพระเสริม ภปร.” เป็นพระประธานประจำ “ศาลาพระราชศรัทธา”

 

ทางด้านการจัดพิธีมหาพุทธาภิเษกท่านเจ้าพระคุณ “สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก” เสด็จเป็น องค์ประธานในพิธีเบิกพระเนตรพระพุทธปฏิมา “หลวงพ่อพระเสริม ภปร.” ภายหลังจากช่าง ได้ทำการตกแต่งเสร็จแล้วนับตั้งแต่ล้นเกล้าฯ “พระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช” ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราช ดำเนินทรงประกอบพิธีเททองเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว

 

ในครั้งนี้คณะกรรมการได้จัดให้มีการประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษก“หลวงพ่อพระ เสริม ภปร.” พระพุทธปฏิมาเป็นพระประธานประจำศาลาพระราชศรัทธาแล้วยังประกอบด้วย “หลวงพ่อพระเสริม ภปร.” ขนาดบูชา ๙ นิ้ว ๕ ฟุต “พระกริ่งนวปทุม ภปร., พระชัยวัฒน์นวปทุม ภปร., พระกริ่งไผ่รีพินาศ ภปร., พระผงหลวงพ่อพระเสริม ภปร.” และพิธีชัยมังคลาภิเษกเหรียญพระรูปเหมือน “พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) ภปร.”


ในวันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ณ มณฑลพิธีศาลาพระ ราชศรัทธาวัดปทุมวนาราม เวลา ๑๖.๓๐ น. และ ในเวลา ๑๗.๐๙ น. “สมเด็จ พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ” เสด็จไปยังตู้เทียนชัย ทรงเจิมเทียนชัย ทรงจุดเทียนชัย จากนั้นเสด็จฯ ไปทรงเจิมเทียนพระพุทธมหามงคล ทรงโปรยข้าวตอกดอกไม้ที่พระเครื่องในราชวัตรฉัตรธง บัณฑิตอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์

 

จากนั้น “สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ” ทรงประทับพิงอธิษฐานจิตเจริญภาวนาและเสด็จกลับในเวลา ๑๘.๐๙ น.

 

“แผ่นทองลงอักขระ” ที่ได้รับการอธิษฐานจิตปลุกเสกจากท่าน “เจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิต วัดเทพศิรินทร์ , หลวงปู่ดู่วัดสะแกอยุธยา , หลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีสมุทรสงคราม”

 

จาก นั้น ยังมีแผ่น “ทอง นาก เงิน” ที่ลงอักขระยันต์โดย “พระเกจิอาจารย์รูปสำคัญ ๆ” ทั่วประเทศอีก “๑๐๘ รูป” รวมทั้งแผ่น “ทอง นาก เงิน” ที่ลงอักขระเลขยันต์โดย “พระครูปลัดสมคิด กิตฺติสโร วัดราชสิทธิราม” (วัดพลับ) อีก “๑๐๘ แผ่น” ซึ่งเป็นอักขระเลขยันต์สำหรับหล่อ “พระกริ่ง” ตามตำราของ “สมด็จพระสังฆราชแพ วัดสุทัศน์ฯ

 

จัดสร้างโดย พล.ต.อ. วิสิษฐ เดชกุญชร เพื่อสมนาคุณผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุนก่อสร้าง “ศาลาพระราชศรัทธา” และ ก่อตั้ง “มูลนิธิศาลาพระราชศรัทธา” เพื่อให้แล้วเสร็จและจะได้ทำการอบรมปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องใน พระราชวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 1 – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เสด็จฯ ทรงเททองหล่อ “หลวงพ่อพระเสริม จำลอง ภ.ป.ร.” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ.2535 คณะกรรมการฯ ได้ประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษกทั้ง “โลหะ” และ “ผงพุทธคุณ” แล้วจึงมอบให้ช่างนำไปจัดสร้างวัตถุมงคล ณ มณฑลพิธีวัดปทุมวนารามฯ ในวันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2535

โดยมีท่านเจ้าคุณ “สมเด็จพระมหามุนีวงศ์” วัดนรนาถสุนทริการาม เป็นองค์ประธาน และมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป มาร่วมเจริญพุทธมนต์

 

พิธีมหาพุทธาภิเษก

ท่านเจ้าพระคุณ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเบิกพระเนตรพระพุทธปฏิมา และพิธีชัยมังคลาภิเษก ใน วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ณ มณฑลพิธีศาลาพระราชศรัทธาวัดปทุมวนาราม โดยอาราธนาพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณทั่วประเทศ 142 รูป มาร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษก อาทิเช่น

1. หลวงปู่วิริยังค์ สิรินธโร วัดธรรมมงคล (ลูกศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

2. หลวงปู่หลอด วัดสิริกมลาวาศ

3. พระอาจารย์มหาถาวร วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ

4. หลวงปู่บุดดา วัดกลางชูศรีเจริญสุข สิงห์บุรี

5. หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ นครปฐม

6. หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม นครปฐม

7. หลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ สมุทรสงคราม

8. หลวงพ่ออุตตมะ วัดวังก์วิเวการม กาญจนบุรี

9. หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต หนองคาย (ลูกศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

10.หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดป่าบ้านไร่ นครราชสีมา เป็นต้น

เครดิต - นิวส์ วัดสะแก 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ไญยิกา เนื่องจำนงค์


HASTAG : พระกริ่ง ภปร.  พระกริ่งไพรีพินาศ  ในหลวง ร.9  สมเด็จญาณ  เครื่องราง  วัตถุมงคล 

ติดตามข่าวอื่นๆ