แชร์ให้ถึงหูDSI จะเอางัยต่อ!?! โพลคนไทยเสียงท่วมท้นเห็นตรงกัน "ธัมมชโย+ธรรมกาย" แปลงหลักคำสอนทำบุญสร้างผลประโยชน์ กังวลกระทบศรัทธาพุทธศาสนา

กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง "ถอดบทเรียนพระธัมมชโย : วิกฤตการณ์สั่นคลอนพระพุทธศาสนา" โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่นับถือศาสนาพุทธจำนวน 1,075คน จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ 

 

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ บทเรียนที่ชาวพุทธได้รับจาก กรณี พระธัมมชโย มากที่สุด ร้อยละ 25.9 การนำความศรัทธาของชาวพุทธมาแปลงเป็นผลประโยชน์เข้าวัดในรูปของการทำบุญ ร้อยละ 24.9 แสดงให้เห็นว่าชาวพุทธมีความเข้าใจในหลักธรรมทางพุทธศาสนาน้อยมากจึงง่ายที่จะคล้อยตามและหลงใหลศรัทธา ร้อยละ 21.1 การปล่อยให้มีการปลูกฝังคำสอนที่ผิดบิดเบือนในการสอนพระธรรมะแก่พระสงฆ์อุบาสกและอุบาสิกาจนกลายเป็นปัญหาใหญ่

 

ร้อยละ 12.2 การอาศัยความศรัทธาของชาวพุทธมาเป็นโล่ปกป้องความผิดของตนเอง ร้อยละ 11.3 แสดงให้เห็นถึงความไม่เข็มแข็งของผู้กำกับดูแลพุทธศาสนาที่ปล่อยให้ธรรมกายแผ่วงกว้าง ร้อยละ 04.6 ใช้สิทธิ์อันมิชอบธรรมสร้างสำนักสงฆ์สาขาธรรมกายบนพื้นที่เขตป่าสงวน
          

 


เรื่องที่กระทบต่อแนวคิดและหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาจาก "กรณีธรรมกาย" (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ) ร้อยละ 63.5 เกิดความเข้าใจผิดเรื่องการทำบุญโดยเห็นบุญเป็นสินค้าจ่ายเยอะได้บุญเยอะ ร้อยละ 51.3 ใช้การตลาดเข้ามาบริหารวัดซึ่งขัดต่อพระพุทธศาสนาที่เน้นความเรียบง่าย ร้อยละ 50.6 สร้างค่านิยมที่“หวังผลดลบันดาล”มัวเมาอยู่ในอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ ร้อยละ 48.7 มีการบิดเบือนพระธรรมคำสอนในพระไตรปิฎกทำให้เข้าใจหลักธรรมคลาดเคลื่อน

 

ความกังวลต่อวิถีแห่งศรัทธาทางพระพุทธศาสนาของประเทศไทยจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ร้อยละ 45.4 กังวลค่อนมากถึงมากที่สุด (กังวลค่อนข้างมาก ร้อยละ 32.6 และ กังวลมากที่สุด ร้อยละ 12.8) ร้อยละ 54.6 กังวลค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด (กังวลค่อนข้างน้อย ร้อยละ 19.5 และ กังวลน้อยที่สุด 35.1) 

 

ประเด็นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในประเทศไทยที่ควรมีการปฏิรูปอย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด ร้อยละ 35.8 ยึดและเผยแพร่พระธรรมคำสอนที่ถูกต้องของพระพุทธศาสนา ร้อยละ 27.7 ความประพฤติตามวินัยสงฆ์อันใดไม่ใช่กิจของสงฆ์ไม่ควรยุ่ง ร้อยละ 10.2 กลั่นกรองผู้เข้ามาบวชเรียนอย่างเคร่งครัด ร้อยละ 09.1 ดูแลเรื่องการเอาความศรัทธาของชาวพุทธมาเป็นรายได้เช่นกำหนดราคาดอกไม้ธูปเทียนกำหนดเงินในการทำบุญเป็นลำดับขั้น ตามวัดต่างๆ ฯลฯ


ร้อยละ 07.2 ตรวจจับพระปลอมไม่ให้ศาสนามัวหมอง ร้อยละ 04.7 พัฒนาศาสนสถานให้เป็นพื้นที่บุญอย่างแท้จริง ร้อยละ 05.3 ไม่ต้องปฏิรูปเพราะดีอยู่แล้ว

 

 

 

 

 

 

เรียบเรียง : นิตติยา  สำนักข่าวทีนิวส์
ขอบคุณที่มา : กรุงเทพโพลล์


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นิตติยา บุญตาวัน


HASTAG : โพล 

ติดตามข่าวอื่นๆ