ลุ้นระทึกศุกร์นี้!!!สะพัดตั้ง“พระไพศาล วิสาโล”เจ้าอาวาสวัดธรรมกาย “มส.”นัดถกด่วนปมสึก“พระธัมมชโย”เสนอ“พระสังฆราช”เรียกคืนทุกพัดยศ ???

จากกรณี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้หารือกับ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.)ร่วมหารือด้วย โดยได้มีการตั้งข้อสังเกตถึงการทำหน้าที่ของผู้รักษาการเจ้าอาวาสและพระสังฆาธิการของวัดพระธรรมกายว่า ได้ทำหน้าที่ตามกฎหมายคณะสงฆ์และกฎมหาเถรสมาคม(มส.)แล้วหรือไม่ เพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีรายงานว่า ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าอาวาส ในการที่จะดำเนินการใดๆเพื่อยุติการกระทำของพระสงฆ์ และการใช้พื้นที่วัดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่บ้านเมือง

ทั้งนี้กฎ มส.ฉบับที่ 24 พ.ศ.2541 หมวด 4 จริยาของพระสังฆาธิการ ข้อ 44 ที่ว่าพระสังฆาธิการต้องเอื้อเฟื้อต่อกฎหมาย ข้อ 45 พระสังฆาธิการต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สั่งโดยชอบด้วยอำนาจหน้าที่ หรือแม้แต่ข้อ 46 ที่ว่าพระสังฆาธิการต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายแก่การคณะสงฆ์และการพระศาสนา และห้ามมิให้ละทิ้งหน้าที่ในทางที่ไม่สมควร จึงมีคำถามว่าการปฏิบัติหน้าที่ชอบด้วยกฎ มส.หรือไม่ ถ้าไม่ชอบด้วยกฎต้องแก้ไขอย่างไร เรื่องนี้ พศ.ได้รับไปพิจารณาแล้วคงต้องหารือกับเจ้าคณะผู้ปกครองระดับสูงด้วย ดังนั้นขอเรียนว่ากฎ มส.ฉบับที่ 24 ถ้าถูกนำมาใช้ตามเจตนารมณ์จะช่วยคลี่คลายปัญหาที่กำลังเป็นอยู่ได้เป็นอย่างดีเพราะได้บัญญัติอำนาจหน้าที่ ที่มาที่ไปของพระสังฆาธิการไว้ด้วยแล้ว


ล่าสุดนายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม (มส.) เปิดเผยด้วยว่าหลังราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเรื่องถอดสมณศักดิ์ พระไชยบูลย์ สุทธิผล วัดพระธรรมกาย โดยสิ่งที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) จะดำเนินการต่อจากนี้คือ 1.รอหนังสือจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งเรื่องพระราชโองการการถอดถอนสมณศักดิ์ 2.นำเสนอ มส.เพื่อโปรดทราบ 3.ทำหนังสือกราบทูลสมเด็จพระสังฆราช เพื่อทรงทราบ 4.ทำหนังสือนมัสการเจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าคณะภาค 1 และเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี 5.ทำหนังสือนมัสการ พระไชยบูลย์ สุทธิผล เพื่อทราบ และ 6.ทำหนังสือเรียนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี เพื่อขอรับพัดยศสมณศักดิ์คืน

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ยังเปิดเผยอีกว่า ในวันที่ 10 มีนาคมนี้ทางมส.ได้นัดประชุมกันด้วย ซึ่งหากได้รับหนังสือจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเรื่องการถอดสมณศักดิ์พระธัมมชโยแล้ว ก็จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมทันที โดยจะแจ้งให้สมเด็จพระสังฆราช ทรงทราบเรื่องการถอดสมณศักดิ์ และจะดำเนินการส่งเรื่องให้พระผู้ใหญ่ คือเจ้าคณะหนกลาง เจ้าคณะภาค1 และเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี รวมทั้งเจ้าตัวคือ พระธัมมชโยรับทราบถึงการถอดสมณศักดิ์ และจะแจ้งไปยังวัดพระธรรมกายเพื่อขอรับคืนพัดยศทุกตำแหน่งทุกอย่างที่ให้พระธัมมชโยก่อนหน้านี้กลับคืนมาทั้งหมด ส่วนการสึกนั้นอยู่คนละขั้นตอนแต่ก็เป็นอำนาจหน้าที่ของพศ.ที่จะต้องดำเนินการต่อไปเพราะเป็นเรื่องทางสงฆ์ที่ต้องรับผิดชอบด้วยซึ่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วสำหรับกรณีนี้

อย่างไรก็ตามขณะเดียวกันก็มีข่าวลือสะพัดในวงการสงฆ์ ในการหาพระรูปใดมาทำหน้าที่เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ซึ่งก็ปรากฏว่าจะมีการพิจารณาแต่งตั้ง พระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นพระนักปฏิบัติ นักคิด เข้ามาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายด้วย และเรื่องดังกล่าวนี้ก็ถูกจับตาจากวงการสงฆ์เองว่า ในที่ประชุมมส.จะมีการพิจารณาเรื่องนี้หรือไม่ หลังนายสุวพันธุ์ได้หารือร่วมกับ พศ.ถึงรักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายคนปัจจุบันที่ไม่ทำหน้าที่ในการดูแลพระลูกวัด ปล่อยให้มีการออกมาขัดขวางเจ้าหน้าที่

สำหรับพระไพศาล นั้นเคยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ค Phra Paisal Visalo ระบุถึงกรณีธัมมชโยและธรรมกาย ว่า กรณีธัมมชโย-ธรรมกาย เป็นปัญหาที่ร้ายแรงในตัวมันเอง ขณะเดียวกันก็เป็นภาพสะท้อนปัญหาที่ร้ายแรงยิ่งกว่าของวงการพุทธศาสนาไทย  ประการแรกกรณีดังกล่าวไม่เพียงชวนตั้งคำถามกับคุณธรรมและวิจารณญาณของกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นรายบุคคลเท่านั้น หากยังบ่งชี้ถึงข้อบกพร่องของระบบการปกครองคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน โดยเฉพาะการรวมศูนย์อำนาจมาไว้ที่คนเพียง 20 คน โดยไม่มีกลไกการตรวจสอบภายใน ไม่ต้องรับผิดกับผู้ใด ขาดความโปร่งใส จึงเปิดโอกาสให้มีการวิ่งเต้นใช้เส้นสายหรือผลประโยชน์เพื่อชักจูงโน้มน้าวกรรมการมหาเถรสมาคม นำไปสู่การละเลย ไม่ใส่ใจ ต่อการประพฤติผิดพระธรรมวินัยของพระที่ร่ำรวยหลายรูป จนบุคคลอย่างธัมมชโยสามารถแผ่อำนาจและเครือข่ายไปอย่างกว้างขวาง

ประการต่อมา การที่ธัมมชโย-ธรรมกายได้รับความนิยมจากผู้คนจำนวนมาก สะท้อนให้เห็นว่าชาวพุทธจำนวนมากยังคงเข้าใจผิดหลักธรรมทางพุทธศาสนา แม้กระทั่งเรื่องพื้นฐาน เรื่องของบุญ ก็มีความเห็นที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน เช่น เชื่อว่าบริจาคเงินมากเท่าไรก็ได้บุญมากเท่านั้น หรือทำบุญเพื่อเอา มิใช่ทำบุญเพื่อละ จึงง่ายที่จะคล้อยตามและหลงใหลศรัทธาในธัมมชโย/ธรรมกาย กรณีดังกล่าวสะท้อนถึงความล้มเหลวในการเผยแผ่ธรรมของชาวพุทธไทย โดยเฉพาะคณะสงฆ์ ซึ่งโยงไปถึงความล้มเหลวของการศึกษาคณะสงฆ์อย่างชัดเจน

เรียบเรียงโดย : ศิริพงศ์ สำนักข่าวทีนิวส์


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ศิริพงษ์ หนูแก้ว


HASTAG : สมเด็จพระสังฆราช  พระไพศาล วิสาโล  พระธัมมชโย  วัดธรรมกาย 

ติดตามข่าวอื่นๆ