ปลาบปลื้มเป็นที่สุด!! โปรดเกล้าแต่งตั้ง "พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา" ทรงดำรงตำแหน่ง อัยการจังหวัดระยอง #ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๓๙ ง ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ความว่า 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการอัยการ


มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น ๔) สํานักงานคดียาเสพติด ให้ทรงดํารงตําแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยอง (ข้าราชการอัยการชั้น ๔) ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

 


Sathaporn Tnews.


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
สถาพร เกื้อสกุล


HASTAG : จังหวัดระยอง  ราชกิจจจานุเบกษา  พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  ประยุทธ์ จันทร์โอชา  อัยการ 

ติดตามข่าวอื่นๆ