ด้วยพระปรีชา!...พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "พระองค์ภา" ทรงดำรงตำแหน่งอัยการ จ.ระยอง #เจ้าหญิงนักกฎหมาย #ทรงพระเจริญ!

มีพระราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ให้ทรงดํารงตําแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยอง ตั้งแต่ 3 เมษายน 2560
       
       

          

 วันนี้ (6 มี.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการอัยการ โดยระบุว่า มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สํานักงานคดียาเสพติด ให้ทรงดํารงตําแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยอง (ข้าราชการอัยการชั้น 4) ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560

ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2560

ผู้รับสนองพระราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 


ข่าว : ไญยิกา เมืองจำนงค์ (ทีมข่าวปัญญาญานทีนิวส์)


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ไญยิกา เนื่องจำนงค์


HASTAG : เจ้าหญิงนักกฎหมาย  พระองค์ภา  องค์ภา  ราชกิจจานุเบกษา 

ติดตามข่าวอื่นๆ