ไหนๆก็ไหนๆแล้ว!! "หลวงปู่พุทธะฯ" วอน"บิ๊กตู่" เพื่อความเจริญสังฆมณฑล โปรดพิจารณาถอดถอนสมณศักดิ์กลุ่มนักบวชเอื้อหนุน "กบฏผีบุญ"ให้จบสิ้น!!?!!

ภายหลังจาก เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ถอดถอนสมณศักดิ์ พระเทพญาณมหามุนี(พระธัมมชโย) โดยมีเนื้อหาระบุว่า ด้วย พระเทพญาณมหามุนี(พระไชยบูลย์ สุทธิผล) วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี เป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีกระทําความผิดข้อหาร่วมกันฟอกเงิน สมคบกันฟอกเงิน และรับของโจร ตามที่ศาลอาญาได้อนุมัติหมายจับ ที่ 942/2559 ลงวันที่ 17 พ.ค.2559 และยังถูกกล่าวหาในคดีอาญาฐานอื่นอีกหลายฐานความผิด ซึ่งอัยการคดีพิเศษ มีความเห็นสั่งฟ้องในบางคดีด้วยแล้ว แต่พระเทพญาณมหามุนีไม่ยอมมอบตัวตามหมายเรียก และได้หลบหนีคดีดังกล่าว จึงไม่สมควรดํารงอยู่ในสมณศักดิ์ต่อไป และได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมต่อไปแล้ว บัดนี้ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถอดถอนพระเทพญาณมหามุนี ออกจากสมณศักดิ์ ตั้งแต่วันที่ 4 มี.ค. 2560

ด่วนที่สุด!! ราชกิจจานุเบกษา แพร่พระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถอดถอน พระเทพญาณมหามุนี (พระไชยบูลย์ สุทธิผล) ออกจากสมณศักดิ์แล้ว (คลิก)

 

 

ล่าสุด เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวนี้ หลวงปู่พุทธะอิสระ เจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก "หลวงปู่พุทธะอิสระ (Buddha Isara)" แสดงความคิดเห็นถึงกรณีมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ถอดสมณศักดิ์ "พระธัมมชโย" มีใจความสำคัญดังนี้...


"ช่างเป็นข่าวที่เป็นมงคลแก่พระพุทธศาสนาโดยแท้
๖ มีนาคม ๒๕๖๐

 

-----------------------------------------
 

ด่วน! มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ถอดสมณศักดิ์ “ธัมมชโย”
ข่าวสด วันที่ 5 มีนาคม 2560 - 22:12 น.
เมื่อวันที่ 5 มี.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ถอดถอนสมณศักดิ์ ด้วยพระเทพญาณมหามุนี (พระไชยบูลย์ สุทธิผล) วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี เป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีกระทำความผิดข้อหาร่วมกันฟอกเงิน สมคบกันฟอกเงิน และรับของโจร ตามที่ศาลอาญาได้อนุมัติหมายจับ ที่ 942/2559 ลงวันที่ 17 พ.ค. 2559 และยังถูกกล่าวหาในคดีอาญาฐานอื่นอีกหลายฐานความผิด ซึ่งอัยการคดีพิเศษ มีความเห็นสั่งฟ้องในบางคดีด้วยแล้ว แต่พระเทพญาณมหามุนีไม่ยอมมอบตัวตามหมายเรียก และได้หลบหนีคดีดังกล่าว จึงไม่สมควรดำรงอยู่ในสมณศักดิ์ต่อไป และได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมต่อไปแล้ว
บัดนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถอดถอน พระเทพญาณมหามุนี (พระไชยบูลย์ สุทธิผล) ออกจากสมณศักดิ์ ตั้งแต่วันที่ 4 มี.ค.2560 ประกาศ ณ วันที่ 5 มี.ค. 2560 ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

 


 

-----------------------------------------
 

ไหนๆ ก็ไหนๆ แล้ว ท่านนายก ถือโอกาสนี้ล้างบางพวกกบฏผีบุญและผู้สนับสนุนบฏผีบุญเสียให้สิ้นซาก จะได้ไม่เป็นเสนียดต่อพระธรรมวินัย และไม่ระคายเคืองต่อเบื้องยุคลบาทอีกต่อไป

 

นอกจากหัวหน้ากบฏผีบุญแล้ว ยังมีพวกเจ้าคุณลิ่วล้อทั้งหลาย รวมทั้งยังมีตัวการสำคัญที่ปล่อยให้ลัทธิกบฏผีบุญมันเหิมเกริมยิ่งใหญ่มาจนท้าทายอำนาจรัฐ วุ่นวายอยู่ได้ทุกวันนี้ คนกลุ่มนี้ก็คือ
สมเด็จพระรัชมังคลาจารย์หรือสมเด็จช่วง อุปัชฌาย์ผู้บวชให้แก่เจ้าลัทธิกบฏผีบุญ ที่คอยปกป้องให้การอุปถัมภ์ช่วยเหลือจนลัทธินี้แพร่ขยายครอบงำไปในทุกวงการสงฆ์

 

องค์ต่อมาคือสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ที่เพิกเฉย ละเลยต่อหน้าที่การปกครองคณะสงฆ์ ไม่กำกับดูแลสงฆ์ภายใต้การปกครองของตนให้ดำรงตนอยู่ภายใต้หลักพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด ปล่อยปละละเลยให้ลัทธิกบฏผีบุญย่ำยีพระธรรมวินัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังไม่ยอมกำกับดูแลปกครองให้หมู่สงฆ์ภายใต้ปกครองของตน ให้ดำรงตนอยู่ในสมณสารูป มีพฤติกรรมละเมิดพระธรรมวินัย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ กฎมหาเถรสมาคมอยู่ตลอดเวลา
ถึงขนาดปล่อยให้พวกลัทธิผีบุญพากันออกบิณฑบาตเรี่ยไรไปทั่วประเทศ ทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่ามันผิดกฎหมาย รวมทั้งปล่อยให้พวกลัทธินี้ออกเดินธุดงค์โรยกลีบดอกไม้ เรี่ยไรทำอีเว้นท์ไปทั่ว ทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ผิดหลักพระธรรมวินัย

 

 

 

นอกจากนี้เหตุการณ์ที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ทรงโจทก์เจ้าลัทธิกบฏผีบุญให้ต้องอาบัติปาราชิก แต่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ซึ่งในอดีตเคยดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค ๑ อันเป็นที่ตั้งของลัทธิกบฏผีบุญซึ่งอยู่ในความดูแลของเจ้าคณะภาค ๑ ในขณะนั้น ได้เข้าไปให้การรับรองต่อศาลอาญากลาง ว่าลัทธินี้มีคำสอนที่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย จนเป็นที่มาของการถอนฟ้องคดีในที่สุด

 

ไม่เว้นแม้แต่เจ้าคณะภาค ๑ ในปัจจุบัน ตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งมาเหมือนกับว่าจะไม่ทำงาน เพราะหากทำงานตามหน้าที่ที่มี ลัทธิกบฏผีบุญนี้คงจะเกิดขึ้นไม่ได้ พอไปทวงถามถึงความรับผิดชอบ กลับตอบว่าตัวผมตัวคนเดียวจะทำอะไรได้ ทั้งที่รับเงินเดือนอยู่ทุกเดือน แต่กลับไม่มีความรับผิดชอบเช่นนี้แล้ว ท่านนายกยังจะปล่อยทิ้งเอาไว้อีกหรือ

 

รวมความว่าที่บ้านเมืองวุ่นวาย ทหาร ตำรวจ ดีเอสไอ ต้องยกกองกำลังเข้ามาล้อมจับตัวเจ้าลัทธิกบฏผีบุญ ยืนตากแดดหัวแดงอยู่ร่วมครึ่งเดือน ทั้งยังเป็นต้นเหตุให้คนต้องมาเจ็บมาตาย รัฐต้องสูญเสียงบประมาณรวม ๑๐๐ ล้าน

แถมลัทธินี้ยังพยายามปลุกระดมผู้คนทั้งพระเณร ฆราวาส มาชุมนุมต่อต้านอำนาจรัฐ จนกลายเป็นภัยต่อความมั่นคง

 

 

 

 

ปัญหาเหล่านี้ควรจะต้องมีผู้รับผิดชอบ และคนที่ควรจะต้องร่วมกันรับผิดชอบก็คือ
เจ้าคณะใหญ่หนกลาง สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) วัดพิชยญาติการามวรวิหาร
เจ้าคณะภาค ๑ พระเทพสุธี (สายชล ฐานวุฑฺโฒ ป.ธ.9) วัดชนะสงคราม
เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี พระเทพรัตนสุธี (สมศักดิ์ ป.ธ.5) วัดเขียนเขต
เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง พระครูมงคลกิจจารักษ์ (สันติชัย) วัดมงคลพุการาม
เจ้าคณะตำบลคลองสี่ พระครูวิจิตรอาภากร วัดสว่างภพ
บุคคลเหล่านี้ควรจะต้องได้รับการพิจารณาลงโทษตามฐานความผิดที่ปรากฏ

 

 

 

พุทธะอิสระจึงเรียกร้องแก่ท่านนายกว่า ไหนๆ ก็ไหนๆ แล้ว ท่านนายก เมื่อทำเรื่องทูลขอ พระบรมราชานุญาต โปรดเกล้าฯ ให้ถอดสมณศักดิ์เจ้าลัทธิกบฏผีบุญตัวนี้ได้แล้ว ก็ควรจะทำเรื่องขอพระบรมราชานุญาตถอดถอนสมณศักดิ์กลุ่มนักบวชที่เอื้อประโยชน์ให้กับพวกกบฏผีบุญพวกนี้ไปพร้อมกันเลย สังฆมณฑลจักได้งดงามเจริญกว่าที่เป็นอยู่ เพราะถ้าขืนปล่อยให้คนขี้เกียจไม่รับผิดชอบยังอยู่ในตำแหน่งเช่นนี้ สังฆมณฑลคงจะมีพวกอลัชชีเข้ามาอาศัยอีกมากมายเป็นแน่

 

เหตุเพราะถ้าคนพวกนี้ทำหน้าที่ตามอำนาจที่มี วันนี้เราคงไม่เห็นลัทธิกบฏผีบุญมาสร้างความวุ่นวายจนกลายเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศอย่างที่เป็นอยู่

 

พุทธะอิสระ"

 

 

 

 

เรียบเรียงโดย กำพลาภร สำนักข่าวทีนิวส์

ขอบคุณ เฟซบุ๊ก หลวงปู่พุทธะอิสระ (Buddha Isara)


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
กำพลาภร พุฒิพุทธ


HASTAG : หลวงปู่พุทธะอิสระ (Buddha Isara  พระธัมมชโย  วัดพระธรรมกาย 

ติดตามข่าวอื่นๆ