ปลาบปลื้มที่สุด!! โปรดเกล้าแต่งตั้ง "พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา" ทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จ.ระยอง # ขอทรงพระเจริญ

วันนี้ (6 มี.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการอัยการ โดยมีใจความสำคัญว่า...

     มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น ๔ ) สํานักงานคดียาเสพติด ให้ทรงดํารงตําแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยอง (ข้าราชการอัยการชั้น ๔) ตั้งแต่วันที่ ๓ เม.ย. ๒๕๖๐

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มี.ค. พ.ศ.๒๕๖๐

ผู้รับสนองพระราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์


 

เรียบเรียงโดย กำพลาภร สำนักข่าวทีนิวส์


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
กำพลาภร พุฒิพุทธ


HASTAG : พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา. 

ติดตามข่าวอื่นๆ